Anna och Boo — kommunens energi- och klimat­rådgivare

Anna Samson och Boo Nordin.

Anna Samson och Boo Nordin delar på tjänsten som energi- och klimatrådgivare i Tranås kommun. I deras uppdrag ingår bland annat att ge råd i energi- och klimatfrågor. De trivs i sin roll där de får bidra och coacha till en bättre miljö i kommunen.

Anna Samson och Boo Nordin arbetar som energi- och klimatrådgivare i Tranås kommun. Tjänsten innebär rådgivning gällande energi- och miljöfrågor åt privatpersoner, företag och föreningar och är en halvtidstjänst som de delar på. Anna och Boo kommer från olika bakgrunder. Boo arbetade flera år inom olika tjänster på OEM och Anna började sin karriär som förskolelärare, men valde att byta bana och studera.

— Jag pluggade energieffektivisering på TUC och efter den utbildningen sökte jag ett jobb som projektanställd i kommunen. Under projektanställningen arbetade jag med energieffektivisering inom kommunens egna verksamheter och 2013 började jag vikariera som energi- och klimatrådgivare. Efter ett halvår fick jag den tjänsten, berättar Anna.

Boo arbetade 29 år på OEM i olika roller, bland annat som säljare och marknadsansvarig för ett affärsområde. Han arbetade också med automationskomponenter och gjorde kundbesök.

— Efter min tid på OEM började jag arbeta inom ett energiprojekt i kommunen. Projektet handlade om att utföra förbättringsåtgärder ute på företag och då kunde jag ta med mig det här med industriautomation, men framför allt att boka kundbesök och vara ute hos kund. Det projektet varade i 3 år och under de senaste 3 åren har jag varit energi- och klimatrådgivare ihop med Anna.

Nätverket sträcker sig över hela Sverige

Tjänsten som energi- och klimatrådgivare bekostas av energimyndigheten och innebär att Boo och Anna även har ansvar för kommunerna Aneby och Eksjö. Anna och Boo är dock inte ensamma med det sitt stora ansvarsområde, de har uppbackning från energi- och klimatrådgivare i hela Jönköpings län och de ingår också i ett nätverk för hela Sveriges energi- och klimatrådgivare.

— Vi drar nytta av vårt stora nätverk. Om vi får en fråga som vi inte kan svara på skickar vi ut frågan i vår nätverksplattform. Oftast finns erfarenheten i nätverket. Det är en styrka eftersom vi hela tiden ställs inför nya situationer, förklarar Boo.

Boo har också rollen som energicoach vilket innebär att han besöker företag och har ett tätt samarbete med näringslivet för att fånga upp små- till medelstora företag som kan behöva råd gällande energifrågor.

— I min roll som energicoach har jag tillgång till ett nätverk som sträcker sig över hela Sverige. Innan pandemin träffades vi fysiskt två gånger per år, men i och med pandemin ses vi istället digitalt varannan vecka. Detta har gjort att jag fått ett jättekontaktnät.

Håller koll på aktuella samhällsdebatter

Anna och Boo är eniga om att det bästa med deras arbete som energi- och klimatrådgivare är variationen.

— Arbetet är väldigt omväxlande, det finns så många problem och frågor som vi ställs inför. Det gör att man får lära sig lite om mycket, säger Anna.

Boo instämmer med Anna och understryker:

— De frågor och problem vi ställs inför är ofta aktuella ämnen. Det är kul att få kunskap och bli insatt i de här frågorna. Det är mycket i samhällsdebatter på tv om olika bränslen och stödåtgärder. Sedan gillar jag att vara ute på företag och vara ute och prata med folk.

De båda miljö- och klimatrådgivarna får bland annat hantera frågor om att bygga laddstolpar i bostadsrättsföreningar, uppförandet av biogasmacken och hur det fungerar för en privatperson att söka solcellsbidrag.

Privat så brinner Anna för villalivet och har själv monterat solceller på taket för att dra sitt strå till stacken och bidra till en bättre miljö. Boo är ett välkänt ansikte i orienteringskretsar och har många års erfarenhet som vice ordförande i SOL orienteringsförening. Han anordnar också promenad och cykeltrim samt ser till att det finns skidspår i skogarna runt Tranås kommun.

— Det är det jag tycker är kul, att få bidra till folkhälsan. Det är därför jag gör skidspår och det är belöning nog för mig att se alla folk som åker skidor, säger Boo.