Frukostmöte - Tranås bygger för framtiden

Tranås United hade idag ett frukostmöte med över 120 gäster. Under mötet diskuterades spännande bostadsprojekt i staden, särskilt planerna kring Junkaremålens strand, Granelund och hamnområdet.

Under mötet fick deltagarna lyssna på presentationer från experter på området, exempelvis Pär Thudeen, kommundirektör, Mats Holmstedt, kommunstyrelsens ordförande, Magnus Nilsson, vd på Tranåsbostäder och Tom Johannesen, tillväxtchef Tranås kommun. Planerna kring Junkaremålens strand är särskilt intressanta för många, eftersom det finns planer på att utveckla området med flera flerfamiljshus och radhus. Även Granelund är ett intressant område som just nu utvecklas med en ny skola och rekreationsområden.

Tranås United är glada över det stora antalet deltagare på mötet och ser det som en bekräftelse på deras arbete och engagemang för samhället i Tranås. Genom att främja utvecklingen av bostadsprojekten kan vi skapa en mer attraktiv och levande stad för invånare och besökare.

Tranås United fortsätter att arbeta tillsammans med Tranås kommun, Tranåsbostäder och andra byggaktörer med dessa bostadsprojekt och andra initiativ som kan bidra till en hållbar och välkomnande miljö för alla som bor och besöker Tranås.