Hur är företagsklimatet i Tranås?

Just nu genomför Svenskt Näringsliv sin årliga enkätundersökning för att ta reda på hur företagsklimatet ser ut i landets 290 kommunen. Du som företagare i Tranås kommun har fått enkäten utskickad av Svenskt Näringsliv, vi ser fram emot dina svar – tillsammans bygger vi Tranås!

Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet med rankingen är att visa var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och driva företag. 2022 års ranking utgörs till två tredjedelar av enkätsvar från 32 000 företagare. I den sista tredjedelen väger Svenskt Näringsliv även in statistiska faktorer från SCB och UC.

Tranås kommun rankades på plats 18 i Sverige år 2022, men vi nöjer oss inte - vi vill ständigt utvecklas. Fyll i enkäten du fått utskickad av Svenskt Näringsliv.

Läs mer om rankingen på www.foretagsklimat.se Länk till annan webbplats.