Kompetensenkät till alla företag med över 10 anställda

Idag skickas en kompetensbehovsundersökning ut till alla företag med mer än 10 anställda.

Även detta år kommer Tranås United och Tranås kommun att genomföra en kort kompetensbehovsenkät i slutet av november. Undersökningen kommer att skickas till företag med mer än 10 anställda i kommunen. Resultatet av undersökningen kommer att presenteras i början av nästa år.