Tranås kommun

Avgiftsfri förskola för barn mellan tre och sex år

Den 1 januari 2003 infördes avgiftsfri förskola i Sverige för 4-6-åringar. Från den 1 juli 2010 gäller avgiftsfri förskola även för 3-åringar.

Vad innebär avgiftsfri förskola?

  • Rätten till avgiftsfri förskola gäller från höstterminens start det år barnet fyller 3 år.
  • Den avgiftsfria förskolan skall omfatta minst 525 timmar per år.
  • Skolskjuts till avgiftsfri förskola anordnas inte av kommunen, utan är föräldrarnas ansvar.
  • Verksamheten genomförs enligt Läroplanen för förskolan.
  • Verksamheten följer grundskolans terminstider, studie- och lovdagar.

Organisation och avgifter

För 3-6-åringar som är placerade på förskola/dagbarnvårdare med vistelsetid 15 tim/vecka finns möjlighet att välja avgiftsfri förskola. Avgiftsfri förskola ska gälla för minst en period av tre månader. Föräldrar som önskar avgiftsfri förskola ska anmäla detta till förskolan/dagbarnvårdaren på särskild blankett senast två månader innan önskat startdatum.

Avgiftsfri förskola organiseras i Tranås kommun inom den vanliga förskoleverksamheten. Vistelsetiden kan förläggas med 3 timmar per dag 5 dagar i veckan eller 5 timmar per dag 3 dagar i veckan utifrån verksamhetens förutsättningar.

För 3-6-åringar som redan är inskrivna i verksamheten och har scheman med fler timmar än 15 tim/vecka görs automatiskt ett avdrag på avgiften som motsvarar 15 timmar/vecka. Avdraget följer grundskolans terminstider.

För läsåret 2019/2020 är terminstider för avgiftsfri förskola 21/8 - 20/12 samt 7/1 - 12/6.

höstlov 28/10 - 1/11, sportlov 10/2 - 14/12, påsklov 6/4 - 9/4

studiedagar höstterminen: 18/9 och 5/12, vårterminen: 7/1, 20/4 och 20/5Kontakt

Barn & Utbildning

Paula Grudemo
Tfn: 0140-683 26

Senast ändrad:  2019-12-16

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR