Tranås kommun

Avgiftsfri förskola för barn mellan tre och sex år

 

Vad innebär avgiftsfri förskola?

  • Rätten till avgiftsfri förskola gäller från höstterminens start det år barnet fyller 3 år.
  • Verksamheten följer grundskolans terminstider, studie- och lovdagar.
  • Den avgiftsfria förskolan skall omfatta minst 525 timmar per år.
  • Verksamheten genomförs enligt Läroplanen för förskolan.
  • Skolskjuts till avgiftsfri förskola anordnas inte av kommunen.


Organisation och avgifter

För 3-6-åringar som är placerade på förskola/dagbarnvårdare med vistelsetid 15 tim/vecka finns möjlighet att välja avgiftsfri förskola. Avgiftsfri förskola ska gälla för minst en period av tre månader. Föräldrar som önskar avgiftsfri förskola ska anmäla detta till sin förskola eller dagbarnvårdare senast två månader innan önskat startdatum. Anmälan sker antingen via e-tjänster eller på särskild blankett.

OBS! Vid arbetslöshet erbjuds i regel inte avgiftsfri allmän förskola. Då en arbetssökande står till arbetsmarknadens förfogande kan behovet av barnomsorg snabbt ändras.

Avgiftsfri förskola organiseras i Tranås kommun inom den vanliga förskoleverksamheten. Vistelsetiden förläggs med 3 timmar per dag 5 dagar i veckan eller 5 timmar per dag 3 dagar i veckan utifrån verksamhetens förutsättningar.

För 3-6-åringar som har förskoleplats mer än 15 timmar per vecka görs ett avdrag med 25 % från och med augusti det år barnet fyller 3 år. Detta sker för att kompensera den avgiftsfria förskolan som omfattar 525 timmar per år.


Terminstider för avgiftsfri förskola läsåret 2021/2022:  17/8 - 22/12 och 10/1 - 10/6.

Lovdagar: höstlov 1/11 - 5/11, sportlov 14/2 - 18/12, påsklov 11/4 - 14/4 och 27/5

Studiedagar: höstterminen: 29/9 och 8/12, vårterminen: 10/1, 26/4 och 19/5Kontakt

Barn & Utbildning

Paula Grudemo
Tfn: 0140-683 26

Senast ändrad:  2021-09-08

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR