”Här börjar Svartån/Lillån/Sommen!” – En satsning med fokus på dagvatten

Flera rännstensbrunnar i Tranås kommun har fått sig ett budskap som exempelvis ”Här börjar Svartån!” för att öka medvetenheten om att allt som hamnar i brunnarna rinner ut i närmsta vattendrag utan att passera reningsverket. Kan du hitta alla speciella rännstensbrunnar?

Tänk om du exempelvis har tvättat bilen på gatan, har du funderat på var det vattnet tar vägen efter det runnit ner i rännstensbrunnen? De allra flesta rännstensbrunnarna i Tranås kommun leder vattnet genom ledningar i marken till närmsta vattendrag, utan att vattnet passerar reningsverket. Det smutsiga vattnet från din biltvätt leds då alltså orenat rakt ut i exempelvis Svartån. Samma sak gäller allt annat dagvatten som för med sig smuts, skräp och föroreningar från vägar, tak, parkeringar och andra hårda ytor i staden. Därför är det viktigt att alla hjälps åt att hålla dagvattnet så fritt från miljöfarliga ämnen som möjligt.

För att öka medvetenheten hos invånarna i Tranås kommun har en satsning genomförts där flera rännstensbrunnar har fått ett budskap: ”Här börjar Svartån!”, ”Här börjar Lillån!” eller ”Här börjar Sommen!”. Vi vill uppmana alla att bidra till att skydda miljön genom att exempelvis tvätta bilen på en biltvätt istället för på gatan eller garageuppfarten.

Läs mer om satsningen och dagvatten här