Tranås kommun är bäst i branschen 2023

Förra veckan meddelade Nyckeltalsinstitutet att Tranås kommun har utsetts till Bäst i Branschen utifrån att ha uppnått högsta resultat i Nyckeltalsinstitutets Attraktiva Arbetsgivarindex, av de kommuner som deltar.

- Vi är otroligt stolta över denna utmärkelsen som gör oss till den mest attraktiva och hållbara arbetsgivaren inom branschen kommuner för året 2023. Vi gläds att vårt arbete ger resultat för våra medarbetare. Vi är medvetna om att det finns mycket kvar att arbeta med och vi kommer fortsätta vårt gedigna arbete för att främja en god arbetsmiljö och värna om våra medarbetares välbefinnande, säger Sandra Eneroth, HR-chef i Tranås kommun.

Tranås kommun utmärker sig med en lägre kort- och långtidsfrånvaro, en högre andel tillsvidareanställningar samt färre personalavgångar under 2023.

- Från HR-avdelningens sida så arbetar vi tätt med förvaltningarna för att vi tidigt och aktivt ska undvika längre sjukfrånvaro och stötta medarbetare i sin rehabilitering, säger Sandra Eneroth.

Marie Kennmark, HR-specialist inom psykosocial arbetsmiljö och rehabilitering, berättar att kommunens chefer är duktiga på att arbeta tidigt och aktivt och att det är en av nycklarna i det hälsofrämjande arbetet.

Marie vill även lyfta fram kommunens arbete med Hälsoinspiratörer som en annan faktor till framgångarna. Som hälsoinspiratör i Tranås kommun är man chefens stöd i det hälsofrämjande arbetet och tillsammans med resten av arbetsgruppen så upprättar man en gemensam hälsoplan för det kommande året. Tranås kommuns målsättning är att det ska finnas en hälsoinspiratör i varje arbetsgrupp.

Under 2023 har metodstödet Arbetsplatsdialogen implementerats som är ett evidensbaserat och strukturerat metodstöd till cheferna, med syfte att tidigt upptäcka tecken på ohälsa. Där igenom kan anpassningar vidtas i ett tidigt skede och där vi på så vis kan undvika sjukskrivningar. Metoden bidrar till att stärka dialogen mellan medarbetare och chef.

Som arbetsgivare kommer Tranås kommun forsätta det dedikerade arbetet för att vara en attraktiv arbetsgivare med en god arbetsmiljö, uppskattade förmåner och bra villkor.