Kommunfullmäktige sammanträder

Måndagen den 6 maj kl. 18:30 äger kommunfullmäktige rum. Följ mötet antingen på plats i stadshuset, via webb-tv eller radio.

Följande ärenden kommer bl.a. att behandlas:

  • Årsredovisning Tranås kommunkoncern 2023
  • Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet gällande verksamhetsåret 2023
  • Nybyggnation boende för fritids- och korttidsvistelse – Parkgården
  • Nybyggnation psykiatriboende – Aspagården
  • Inkomna medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor

Protokoll, handlingar och kallelser för kommunfullmäktige Länk till annan webbplats.

Följ mötet via webb-tv eller radio

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds via webb-tv. Du kan också följa mötet via Tranås närradio, Hitz FM 97,8.

Se direktsändning från kommunfullmäktige Länk till annan webbplats.