Kommunfullmäktige sammanträder

Måndagen den 13 november kl. 17:00 äger kommunfullmäktige rum. Följ mötet antingen på plats i stadshuset, via webb-tv eller radio.

Följande ärenden kommer bl.a. att behandlas:

  • Budget 2024 med plan 2025-2026 inklusive kommunal skattesats för 2024
  • Diverse taxor och avgifter 2024
  • Svar på motioner
  • Inkomna medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor

Protokoll, handlingar och kallelser för kommunfullmäktige Länk till annan webbplats.

Följ mötet via webb-tv eller radio

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds via webb-tv. Du kan också följa mötet via Tranås närradio, Hitz FM 97,8.

Se direktsändning från kommunfullmäktige Länk till annan webbplats.