Kommunfullmäktige sammanträder

Måndagen den 16 oktober kl. 18:30 äger kommunfullmäktige rum. Följ mötet antingen på plats i stadshuset, via webb-tv eller radio.

Följande ärenden kommer bl.a. att behandlas:

  • Delårs- och finansrapport per 2023-08-31
  • Revidering av Tranås kommuns avfallsföreskrifter
  • Svar på motion om lagen om valfrihet, LOV
  • Inkomna medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor

Protokoll, handlingar och kallelser för kommunfullmäktige Länk till annan webbplats.

Följ mötet via webb-tv eller radio

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds via webb-tv. Du kan också följa mötet via Tranås närradio, Hitz FM 97,8.

Se direktsändning från kommunfullmäktige Länk till annan webbplats.