Tranås en av finalisterna bland Sveriges miljöbästa kommuner

Kommunrankningen Sveriges miljöbästa kommun genomförs varje år av tidningen Aktuell Hållbarhet. Syftet är att mäta kommunernas ambition och aktivitet på miljöområdet. Tranås är med som en av tio finalister i kategorin landsbygdskommuner.

Tranås kommun arbetar på bred front inom miljö- och klimatområdet, berättar miljöstrateg Annsofie Sarenäs:

- Vi har många projekt igång som bidrar till rankingen. Exempelvis har vi en koldioxidbudget och ett aktivt arbete med att minska koldioxidutsläppen. Många åtgärder görs för att minska vårt avfall i kommunen och sedan i våras är återbrukhuset igång. Vi jobbar också långsiktigt för att förbättra vattenkvalitén i våra sjöar och med att minska spridningen av invasiva arter.

Rankningen består av en nyligen genomförd enkät där Sveriges kommunerna har svarat på frågor som rör allt från transporter till livsmedel, stadsplanering och koldioxidbudgetar.

Priset delas ut i fyra kategorier indelade efter SKR:s definitioner. Det handlar om storstäder och storstadsnära kommuner, mellanstora städer och kommuner nära mellanstor stad, mindre städer och tätorter samt landsbygdskommuner. Tranås ingår i kategorin landsbygdskommuner.

Den 3 oktober lanseras kommunrankningen Sveriges miljöbästa kommun på konferensen Hållbar Kommun.

Kontakta Annsofie Sarenäs för mer information.