Hur förebygger vi självmord och psykisk ohälsa?

Hur kan vi jobba för att förebygga självmord? Hur kan vi förändra samhällets syn på självmord och psykisk ohälsa? Under vecka 36, 4–10 september, är det Suicidpreventiva veckan där dessa frågor lyfts.

I varje kommun i Jönköpings län finns det en samordnare som jobbar med att förebygga suicid/självmord. Agnetha Karlsson arbetar som samordnare för suicidprevention i Tranås.

– Vi måste öka kunskapen om psykisk ohälsa och minska stigmatiseringen. Nyckeln för ett framgångsrikt suicidpreventivt arbete är genom god samverkan mellan flera olika aktörer.

I Tranås kommun finns det en arbetsgrupp som arbetar aktivt med psykisk hälsa. Arbetsgruppen består av Agnetha Karlsson och representanter från olika förvaltningar, POSOM-gruppen (som står för psykiskt och socialt omhändertagande i kris- och katastrofsituationer), Tranås kvinnojour, Svenska kyrkan och AB Tranåsbostäder.

– Det är väldigt bra att det finns flera samordnade funktioner i varje kommun i länet. Att dessutom ha länsnätveket i ryggen där alla lokala samordnare träffas och får både nationell och regional information har varit A och O i detta arbete. Tillsammans gör vi skillnad, berättar Agnetha Karlsson.

Under veckan genomför arbetsgruppen olika aktiviteter för att lyfta psykisk hälsa och suicidprevention. Det är flera föreläsningar och aktiviteter för såväl äldre som yngre. Arbetsgruppen utbildar även kommunens egen personal med fokus på informationsmaterialet Våga Fråga.

Läs om evenemangen som ingår under veckan i evenemangskalendern.