Kommunfullmäktige sammanträder

Höstens första kommunfullmäktige äger rum måndagen den 21 augusti kl. 18:30. Följ mötet antingen på plats i stadshuset, via webb-tv eller radio.

Följande ärenden kommer bl.a. att behandlas:

  • Arbetsordning för kommunfullmäktige 2022-2026
  • Sammanträdesdagar 2024
  • Svar på interpellationer om Tranås kommuns tillväxtstrategi och om idrottshallen på nya Granelundsskolan
  • Val av överförmyndare mandatperioden 2022-2026
  • Inkomna medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor

Protokoll, handlingar och kallelser för kommunfullmäktige Länk till annan webbplats.

Följ mötet via webb-tv eller radio

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds via webb-tv. Du kan också följa mötet via Tranås närradio, Hitz FM 97,8.

Se direktsändning från kommunfullmäktige Länk till annan webbplats.