Framtidens skola tar plats i Tranås

Just nu pågår planeringen inför byggnationen av Granelundsskolan; en viktig pusselbit i utvecklingen av Granelundsområdet i Tranås. Granelundsskolan möter upp många av samhällets utmaningar som tillväxtmål, platsbrist, segregation och särskilda undervisningsgrupper.

Granelundsskolan blir alltså ytterligare en skola för F-6 som kommer att komplettera redan befintliga skolor. Man kommer att bygga med lite överkapacitet för att möta framtida behov och kunna ta emot alla som vill flytta till Tranås.

– Det här är verkligen en unik möjlighet för Tranås att tänka nytt och tänka framåt utan att något ”sitter i väggarna” och dessutom ges barn, föräldrar och personal möjlighet att vara med och forma en helt ny skola. Vi slipper tillfälliga moduler när vi nu skapar ändamålsenliga lokaler anpassade efter morgondagens utbildningsverksamhet, säger Cecilia Axelsson, skolchef Tranås kommun.

Stort lyft även för Tranås föreningsliv

Skolan kommer att inrymma en idrottshall med fullmått och 300 läktarplatser med en kiosk och en foajé, något som ger ett stort lyft för föreningslivet och Tranås. Med tillagningsköket kommer Granelundsskolan ha möjlighet att leverera även till andra skolor.

– Det viktigaste är att vi målmed-vetet och långsiktigt säkerställer bra lärmiljöer för våra barn. Bra och moderna skolor gör att fler duktiga lärare kommer att vilja söka sig till vår kommun. Det leder till att fler elever kommer att klara sina studiemål, vilket ytterligare stärker Tranås position. Vi kommer in i en positiv spiral helt enkelt, som gör vår kommun ännu mer attraktiv och här kommer Granelundsskolan spela en viktig roll, säger Erik Nygårds (L), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Effektiv process

Själva beslutsprocessen för skolan har inneburit ett lokalprogram, en förstudie, politiska beslut, projektering och en ny kostnadsupp-skattning kopplad till investeringar. På så sätt kan kommunens tjänstepersoner och verksamheter anpassa sin tid och sina resurser på projektet innan det finns ett färdigt beslut om byggnation.
Tranåsbostäder har först gjort en mindre investering i en förstudie som därefter godkänts av kommunfullmäktige. En inhyrning över tio år har sedan godkänts och beslutats av kommunstyrelsen.
Genom beslutet för byggnationen av Granelundsskolan bekräftar man nu att åtagandena i processen hålls.

Inflyttning hösten 2025

Planen är att elever och lärare ska kunna flytta in i Granelundsskolan till höstterminen 2025.