Eldningsförbud i Tranås kommun

Det är förbjudet att elda och grilla i skog och mark i hela Tranås kommun från och med klockan 10:00 den 30 maj 2023.

Det torra och varma vädret fortsätter vilket gör att risken för omfattande skogsbränder ökar. Räddningstjänsten har därför beslutat att införa eldningsförbud i Tranås kommun från och med klockan 10:00 den 30 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. Tänk på att det är din skyldighet att hålla dig uppdaterad om vad som gäller.

Det här får du inte göra

  • Elda, grilla eller annan bränning med fasta bränslen som ved, kol, briketter, gräs, ris, löv, grenar och så vidare i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse.

Det här får du göra

  • Grilla med kol vid särskilt iordningställda grillplatser, så kallade fasta grillplatser, där risken för spridning är liten.
  • Grilla i villaträdgårdar eller motsvarande med grill (kol-/gas-/el-).

Var försiktig

  • Om du arbetar med maskiner som kan orsaka gnistbildning är det viktigt att du har med dig utrustning att släcka med.
  • Om du röker, tänk då på att ta hand om fimpar och eventuella tändstickor på ett säkert sätt.

Du ansvarar för brandsäkerheten

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om riktlinjer och regler följs. Var försiktig och se till att ha släckutrustning nära till hands. Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap. 3 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

För mer information om eldningsförbud

MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.
SMHI:s webbplats Länk till annan webbplats.
Länsstyrelsen i Jönköpings läns webbplats Länk till annan webbplats.
Krisinformations webbplats Länk till annan webbplats.

Information lämnas också på SOS Alarms telefonsvarare, 036-16 85 22.