Foto: Kemikalieinspektionen

Kontroll ska säkerställa att barn inte skadas av kemiska produkter

För att barn inte ska skadas av exempelvis frätande produkter och produkter som kan ge kemisk lunginflammation ska sådana produkter ha barnskyddande förslutning. Bygg- och miljöförvaltningen i Tranås kommun kommer därför i samarbete med Kemikalieinspektionen att under maj och juni kontrollera att lokala butiker följer detta krav.

Regeln om barnskyddande förslutning gäller för produkter som säljs till allmänheten och har vissa allvarliga hälsofaror. Det är butiken som är ansvarig för att de farliga kemiska produkter som man säljer har rätt förpackning.

Barnskyddande förslutningar ska göra det svårt för små barn att komma åt innehållet genom att förpackningen kräver viss koordination för att öppnas. Eftersom alla företag i en leverantörskedja är ansvariga för att en farlig kemisk produkt är korrekt förpackad är det därför viktigt att även butiker känner till dessa krav.

Inspektionerna är en del av ett nationellt projekt och kommer att genomföras i samarbete med Kemikalieinspektionen.

För mer information, kontakta gärna:

Miljö- och hälsoskyddsinspektör, bygg- och miljöförvaltningen, Tranås kommun
bm@tranas.se
0140-681 51