Kommunfullmäktige sammanträder

Måndagen den 2 maj kl. 18.30 sammanträder kommunfullmäktige i Tranås stadshus. Aktuella ärenden är till exempel budgetuppföljning och årsredovisning, vad kommunen gör för att skapa trygghet och inkomna medborgarförslag. Kom ihåg att du kan följa mötet via webb-tv eller Tranås närradio.

Följande ärenden kommer bl.a. att behandlas:

  • Tema: Trygghet – om Tranås kommuns trygghetsskapande arbete.
  • Budgetuppföljning per 2022-03-31.
  • Årsredovisning Tranås kommunkoncern 2021.
  • Svar på fråga om rivning av två hyreshus i Tranås tätort, s.k. Pluttabo.
  • Svar på fråga om säkerhetsarbetet i skolan.
  • Inkomna medborgarförslag, motioner, med mera.

Protokoll, handlingar och kallelser för kommunfullmäktige Länk till annan webbplats.

Följ mötet via webb-tv eller radio

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds via webb-tv. Du kan också följa mötet via Tranås närradio, Hitz FM 97,8.

Se direktsändning från kommunfullmäktige Länk till annan webbplats.