Nya rekommendationer - covid

Den 8 december infördes nya allmäna rekommendationer för att begränsa spridningen av covid-19 i samhället. Alla rekommenderas nu att hålla avstånd i offentliga miljöer.

Detta gäller nu

  • Stanna hemma och testa dig om du har symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion, exempelvis halsont, feber eller hosta.
  • Undvik att trängas och håll avstånd till andra människor i offentliga miljöer, särskilt inomhus.
  • Undvik trängsel i kollektivtrafiken och välj andra färdsätt om möjligt. Om du ändå måste åka kollektivt när det är trångt, använd munskydd.
  • Tvätta händerna ofta och noga.

Skydda dig med vaccination

Att vaccinera sig är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 12 år och äldre vaccinerar sig mot covid-19.

Läs om rekommendationerna - Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.