Arbeten vid torgområdet och stadshusbron påverkar trafikmiljön

Publicerad: | Senast uppdaterad:

Under perioden vecka 37 till slutet på april 2024 kommer det bli lite extra stökigt i trafikmiljön vid torget och i angränsande områden. Hotellet ska renoveras och kommunen har givit byggherrren rätt att upplåta ytor för arbetsplatsen runt fastigheten och på torget. Torggatan stängs under den här perioden av för biltrafik och
Ågatan kommer periodvis under hösten 2023 beröras med parkeringsförbud.
Berörda nyttjare av torgplatser har delgivits mer information om placeringar och förutsättningar som kommer gälla enskilt av gatuverksamheten i samband med torghandel.
Under hösten 2023 kommer även stadshusbron vara avstängd för biltrafik på grund av renovering.
För information gällande renoveringen av hotellet hänvisas till projektledare jonas@projektkompaniet.com
För information gällande trafikmiljön hänvisas till gatuavdelningen@tranas.se
För information gällande renoveringen av stadshusbron hänvisas till projektledare sandra.matsson@tranas.se