Under förra veckan genomfördes en utbildningsdag för Elevrådsstyrelsen på Holavedsgymnasiet.

Utbildningsdag för Elevrådsstyrelsen på Rås Gård

I torsdags träffades Elevrådsstyrelsen på Holavedsgymnasiet tillsammans med lärare och representanter från Skolledningen för en utbildningsdag tillsammans. Fokus låg bland annat på att komma fram till vilka frågor styrelsen vill arbeta med under det kommande året – men även på hur en förening fungerar och styrs.

Varje år väljs en ny Elevrådsstyrelse på skolan, som sedan får delta i en utbildningsdag tillsammans med personal från skolan. Under utbildningen får de bland annat information om hur skolan styrs, vad Elevrådet har för uppgift samt hur en förening bedrivs demokratiskt. Medverkande under utbildningsdagen var bland annat skolans utvecklingslärare med fokus på elevgrupper och demokrati. Med på plats fanns bland annat även facklig representant, Elevhälsan och Gymnasiechef Anders Berg.

Syftet med dagen är att ge styrelsen de verktyg de behöver för att kunna bedriva Elevrådet på bästa sätt under sitt år, men också att inspirera dem till att slå fast vilka frågor de vill driva och engagera sig i.

Läs mer om elevinflytande på Holavedsgymnasiet här!

Bland annat genomfördes ett quiz om föreningsverksamhet, under ledning av Kjell Johansson.

Styrelsen fick information om Elevskyddsombudens uppgifter av skolans huvudskyddsombud Petter Birath.

Styrelsen fick information om Elevskyddsombudens uppgifter av skolans huvudskyddsombud Petter Birath.