Tranås kommun

Överförmyndarenheten i Tranås kommun

Överförmyndaren är en enskild myndighet vars arbetsuppgifter främst består av att utreda behov av god man och förvaltare och utöva tillsyn över ställföreträdare, det vill säga gode män, förvaltare och förmyndare.

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Tranås kommun finns en överförmyndare och en ersättare, som väljs av kommunfullmäktige för en period av fyra år. 

Frågor om godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap

Den dagliga handläggningen av ärenden sköts av tjänstemän på överförmyndarenheten. Det är hit du ska vända dig om du har frågor om godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap.

Överförmyndarenheten når du enklast via enhetens gemensamma e-postadress; overformyndaren@tranas.se.

Under fliken E-tjänster högst upp på sidan kan du enkelt anmäla ditt intresse för att hjälpa en medmänniska. 

Senast ändrad:  2019-12-09

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR