Tranås kommun

Överförmyndarenheten i Tranås kommun

Överförmyndaren är en enskild myndighet vars arbetsuppgifter främst består av att utreda behov av god man och förvaltare och utöva tillsyn över ställföreträdare, det vill säga gode män, förvaltare och förmyndare.

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Tranås kommun finns en överförmyndare och en ersättare, som väljs av kommunfullmäktige för en period av fyra år. 

Vill du bli god man eller förvaltare?

Behovet av gode män och förvaltare ökar. Har du hjärtat på rätta stället, ett gott ekonomiskt sinne och tid över för en medmänniska? - Då behöver vi dig!

Som god man hjälper du en person, som på grund av ålder eller funktionsnedsättning har svårt att sköta sin ekonomi eller bevaka sina rättigheter i samhället. Det kan till exempel vara att:

  • betala räkningar.
  • ansöka om insatser eller annan hjälp från samhället.
  • se till att boende, omvårdnad och fritid fungerar så bra som möjligt.

Det är personens behov som styr vilka uppgifter du utför som god man. Att ha en god man är frivilligt.

För att bli god man krävs ingen särskild utbildning. Du kommer långt med personligt engagemang, vanligt sunt förnuft och allmänna kunskaper i vardagsekonomi. Däremot måste du uppfylla följande krav:

  • du får inte ha några betalningsanmärkningar
  • du får inte förekomma i Rikspolisstyrelsens belastningsregister
  • du får inte själv ha en förvaltare

Uppdraget som god man är arvoderat.

Gör en viktig insats för en medmänniska & anmäl ditt intresse:


Frågor om godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap

Den dagliga handläggningen av ärenden sköts av tjänstemän på överförmyndarenheten. Det är hit du ska vända dig om du har frågor om godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap. För att ansöka om god man eller förvaltare använd blankett i rutan Blanketter. Ansökan för nära anhörig och anmälan för socialtjänst/vårdpersonal.

Överförmyndarenheten når du enklast via enhetens gemensamma e-postadress; overformyndare@tranas.se.

Under fliken E-tjänster högst upp på sidan kan du enkelt anmäla ditt intresse för att hjälpa en medmänniska.

Med anledning av Covid-19

För att förhindra smittspridning av Covid-19 tar överförmyndarverksamheten endast emot bokade besök. Detta gäller tillsvidare.

Ni är välkomna att kontakta oss på telefon 0140-683 21 måndag till fredag klockan 10.30-11.30 eller via e-post till overformyndare@tranas.se så försöker vi att lösa ert ärende.

Vi återkommer med uppdaterad information så fort ändring sker.

Semestertider

Under perioden v25-v32 kommer vi att ha begränsad tillgänglighet. Det finns alltid en handläggare i tjänst, men då personalstyrkan är reducerad ber vi er boka era besök hos oss, för att försäkra er om att vi finns tillgängliga.

Kontakt

Överförmyndarenheten

Expedition: N. Storgatan 101
Tfn: 0140-683 21

Telefontider: Mån-fre kl. 10.30-11.30
Besökstider: Mån-fre kl. 10.30-11.30

För att förhindra smittspridning av Covid-19 tar överförmyndar-verksamheten endast emot bokade besök.

Överförmyndare:
Jan Gustavsson (M)

Överförmyndarens ersättare:
Håkan Joelsson (S)

Torbjörn Strand
Handläggare

Marie Jismyr
Handläggare

Senast ändrad:  2021-06-14

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR