Tranås kommun

Bostadsanpassning

Syftet med bostadsanpassningsbidrag är att du ska kunna bo kvar i din bostad, även om du har en funktionsnedsättning.

Så här söker du bidrag

  • Du skickar in en ansökan till kommunens handläggare för bostadsanpassning. Tillsammans med ansökan skickar du med ett intyg från arbetsterapeut, läkare, synpedagog eller annan medicinskt sakkunnig.
  • Vid större ärenden gör vi hembesök och lösning av åtgärd sker i samråd med dig och ibland även med arbetsterapeut.
  • Du kontaktar själv hantverkare för prisförslag/offerter och meddelar detta till handläggaren.
  • Handläggaren skriver beslut på beviljat bidragsbelopp.
  • Du beställer arbetet.
  • Faktura från hantverkare ställs till dig.
  • När åtgärden är färdig och kopia av fakturan har kommit in till handläggaren, betalas pengarna ut till dig.

När kan jag få bostadsanpassningsbidrag?

För att få bostadsanpassningsbidrag ska vissa villkor uppfyllas. Det ska vara en permanent bostad där du är folkbokförd, det ska gälla fasta funktioner och behoven ska vara av långvarig eller bestående art. Innan bidrag söks ska du ha prövat om behovet istället kan lösas med olika hjälpmedel.

Bidragets omfattning

Det du får hjälp med är primära funktioner och dit räknas t.ex. att förflytta sig inom bostaden, att kunna ta sig in och ut ur bostaden, tillgång till uteplats, att laga mat, äta, sova, vila, umgås, sköta sin hygien och tvätta. En del av ovanstående funktioner är sådana att de kan utföras av någon annan i hushållet och dit räknas t.ex. att tvätta och gå ut med soporna och då beviljas inte bidrag.

Man anpassar det som finns och skapar inte något nytt. Det är alltid den enklaste och billigaste fungerande lösningen som gäller.

Du behöver intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig som besökt din bostad. Vid hembesöket lämnas även ansökningsblanketten ut.

Att tänka på

Fråga alltid din fastighetsägare om du hyr din bostad innan du utför någon åtgärd inne i bostaden eller i allmänna utrymmen. Om du bor i en bostadsrätt ska du fråga din bostadsrättsförening gällande åtgärder i allmänna utrymmen. Du kan annars bli skadeståndsskyldig och krävas på att återställa till ursprungligt skick.

Det krävs särskilda skäl för att få bidrag om du flyttat nyligen och behovet av anpassning fanns redan före flytten. För nybyggda hus gäller att de ska vara rätt byggda från början och därför bör inte bidrag beviljas.

Kontakt

Yasmine Mickelsson
Handläggare bostadsanpassning
Förrådsvägen 4
573 43 Tranås

Tfn: 0140-681 90

Senast ändrad:  2018-05-29

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR