Tranås kommun

Särskilda boenden i Tranås kommun

I Tranås kommun finns fem olika särskilda boenden för äldre.

Vem kan få plats på särskilt boende?

Personer som har ett omfattande vård– och omsorgsbehov och inte längre klarar av att bo kvar i sin befintliga bostad.

Hur går ansökan till?

Du ansöker hos kommunens biståndshandläggare som gör en bedömning av dina behov. När utredningen är färdig får du skriftligt besked om beslutet.

Kan jag välja boende själv?

I samband med att du ansöker kan du lämna önskemål om vart du vill bo, men du kan bli erbjuden plats på ett annat boende. Det finns också möjlighet till parboende, be din biståndshandläggare om mer information.

Nedan ser du en lista över våra boenden.  Klicka för att få mer information och kontaktuppgifter.

Boende

Adress

Lövstagården

Västra vägen 3, 573 40 Tranås

Uvaberg

Muraregatan 2, 573 34 Tranås

Ågränden

Piratens gata 5, 573 31 Tranås

Östanå

Dämsängsgatan 7, 573 36 Tranås

Råsvägen

Råsvägen 4, 573 38 Tranås

 

Kontakt

Biståndshandläggare på

Utredningsenheten - Äldre & funktionsnedsättning

Tfn (reception): 0140-681 00

Handläggarnas telefontid
Vardagar: 08:30-09:30

Lena Hägg-Råsberg
Sektionschef för särskilt boende
Västra vägen 5 
573 40 Tranås

Tfn: 0140- 686 44

Senast ändrad:  2020-12-27

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR