Tranås kommun

Lek (1972)

Bronsskulpturen Lek från 1972 avbildar en mor som leker med sitt barn. Den är ett verk av sin tid och speglar en period i Tranås historia då det föddes många barn.

Konstnären skänkte skissen, i form av en liten gipsmodell, till Tranås kommun som själv fick anordna och bekosta bronsgjutningen. Konstnären ville från början avbilda ett lekande syskonpar, men ändrade senare motivet till mor med barn.

Placering: Brunnsparken, Storgatan

Audioguide med Lars-Erik Strand

Lyssna på konstpedagogen Lars-Erik Strand som berättar om konstverket Lek.

Inläst text:

Den här skulpturen heter ”Lek” och är gjord av skulptören Runa Bülow-Hübe. Runa föds 1890 ute på Romanö i sjön Sommen som det sista av sju syskon. Hon växer upp i en miljö där konst och musik har högsta prioritet. Pappan är konstnären Knut Ekwall, mamman är operasångerskan Maria Burkowitz-Pönitz och morfar Heinrich har varit försteviolinist i Krolloperan i trettio år.

1919 – 24 studerar Runa på Konsthögskolan för bland andra Carl Milles. Hon bosätter sig i Malmö men återvänder ofta till Tranås och Romanö. Runa har fem skulpturer placerade i Tranås. Mig veterligen finns ingen annan skulptur av Runa varken i Malmö eller någon annanstans. Det är bara vi Tranåsbor som får njuta av hennes konst. Betydligt större berömmelse får hennes dotter Torun som blir en internationellt erkänd silversmed. Hennes djärva och nydanande smycken bärs av bland andra Billie Holiday, Brigitte Bardot och Ingrid Bergman.

Bakom den här skulpturen ligger Badhotellet och därinne finns flera målningar av Runas pappa Knut som var en skicklig porträttmålare men även landskapsmålare i nationalromantisk anda. Han upptäcks som 17-åring av Marcus Larsson och tanken är att Knut ska studera hos honom i hans skola i Flenshult utanför Hultsfred. När han kommer dit möts han av en rykande askhög. Den nybyggda skolan har brunnit ned dagen innan. Knut flyttar istället till Tyskland och ansluter sig till Düsseldorfmålarna. Det är här han träffar Maria och de får sex barn innan de kan flytta till Romanö och till villan som Knut har ritat. Med sig har de barnen, svärfar, tre hushållerskor och en lärare i ”allt som man behövde veta”, som Runa uttrycker det. Runa är det enda av barnen som föds i Sverige.

Det går nog knappast att överskatta den betydelse familjen Ekwall har för konst- och kulturlivet i Tranås. Alla barnen får en grundläggande konstnärlig och musikalisk utbildning. Man har två olika orkestrar som turnerar runt om i Sverige och även i Norge och Danmark. När kyrkan ska byggas tillfrågas familjen om de kan bidra på något sätt. Då klär hela familjen ut sig till ett romskt sällskap och ger föreställningar i Hubbarpskogen. Runas bror Olof bildar så småningom Tranås Orkesterförening och jag tror att vi till stor del har familjen Ekwall att tacka för att Tranås brukar kallas musikstaden.

När Runa för sista gången besöker Tranås är det för att vara med på invigningen av ”Sportflickan” 1983. Senare samma år dör hon i hemstaden Malmö. Hennes syster Thyra, som också är verksam som konstnär men flyttat till Spanien, går bort samma år. Hon har då hunnit bli 102 år gammal.

 

English version:

This sculpture is called Play and is made by the sculptor Runa Bülow-Hübe. Runa was born in 1890 out on the island Romanö in the lake Sommen and was the youngest daughter in the family. She was raised in an environment where art and music had the highest priority. Her dad was the artist Knut Ekwall, her mother Maria Burkowitz-Pönitz was an opera singer and her grandfather Heinrich played the first violin in the Krollopera for thirty years.

1919-24 Runa studies art with Carl Milles as her teacher. She moves to Malmö but regularly revisits Tranås and Romanö. Runa has five different sculptures placed in Tranås. Runas daughter Torun was an internationally famous silversmith. Her bold and avant-garde jewelry has been worn by celebrities as Billie Holiday, Brigitte Bardot and Ingrid Bergman.

Behind this sculpture lies Badhotellet and in there you will find several paintings made by Runas dad Knut who was a skilled portrait painter and also very good at painting landscapes. The artist Marcus Larsson discovered the talented Knut when he was 17 years old and Knut was going to be a student in Marcus Larsson’s school in Flenshult outside of Hultsfred. When Knut arrived he finds out that the school building has been destroyed in a fire the day before. Instead Knut moves to Germany and there he finds the Düsseldorf painters. In Germany he also meets Maria and they have six children before they move to Romanö and to the house that Knut has drawn. In the house live Knut and Maria together with their children, and also Knuts father in law, three housekeepers and one governess. Runa is the only child who is born in Sweden.

The Ekwall family have had a big influence on the cultural life of Tranås. All of the children got an education in arts and music. They had two different orchestras on tour playing in Sweden, Norway and Denmark. Runas brother Olof starts the organization Tranås Orkesterförening. The last time Runa visits Tranås is at the installation of her sculpture Athletic Girl in 1983. Later that same year she dies in her hometown, Malmö.

Senast ändrad:  2021-06-01

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR