Tranås kommun

Relief (1955)

Reliefen på stadshotellets grund och fasad är huggen i röd Tranåsgranit från stenbrottet i Kungshult strax utanför staden. Arbetet är utfört av Tranås Stenhuggeri och i en stilistiskt förenklad och modernistisk stil visas olika motiv.

Vi ser här bland annat Sommakoa och tranor, liksom lutor och mer geometriska och symboliska mönster. Vem som utarbetat förlagan till reliefen är oklart, men att det fanns en uttalad idé om bilder på grunden redan vid arkitektarbetet är klart eftersom det på bygglovsritningarna från 1953 finns med en skiss över någon form av konstnärligt uttryck här.

Placering: Hotellet/Torget

Audioguide med Lars-Erik Strand

Lyssna på konstpedagogen Lars-Erik Strand som berättar om reliefen på Tranås stadshotell.

Inläst text:

Tranås stadshotell invigs 1962 och arkitekten heter Georg Varhelyi. Han föds i Ungern 1913 och studerar sedan till arkitekt i Tjeckoslovakien. Vid andra världskrigets utbrott är han en av många kulturarbetare som flyr till Sverige. Varhelyi är i dag i det närmaste bortglömd men under 50- och 60-talet är han tongivande inom svensk arkitektur. Han bosätter sig i Stockholm och ritar flera bostadsområden, bland annat Gubbängen, Hökarängen, Högdalen, Bagarmossen, Bergshamra och Aspudden. ”Björkhagens malliga betongklump” kallas höghuset i Solna som invigs 1957. Med sina 17 våningar är den länge Nordens högsta byggnad. Georg vill själv inreda ett kontor på översta våningen men hans fru, som har respekt för höga höjder, vill inte bo där med barnen. Huset beskrivs av de boende som ett stort konstverk där lägenheterna går om lott och många lägenheter har flera etage och väl tilltagen takhöjd.

Hotell börjar Georg rita redan i slutet av 40-talet och hans mest berömda är ”Hotell Malmen” som invigs 1951. Hotellet får snabbt stor uppmärksamhet för sin eleganta och modernistiska stil. Därefter ritar Georg många hotell och andra offentliga byggnader. I Bergshamra kompletterar han också bostäderna med en kyrka, som invigs samma år som Tranås stadshotell, 1962. Kyrkan är helt utförd i betong och här ville arkitekten skapa ”ett kyrkorum helt befriat från arkitektoniska raffinemang”. Byggnaden är uppförd på en stomme av betong och både interiör och exteriör består av obehandlad betong. Ingen onödig utsmyckning, bara textilier vid koret och på bänkarna. Klockspelet är inbyggt i en nisch i ena hörnet. I folkmun har kyrkan fått namnet ”Sankta Cementa”. Georg Varhelyi har stort inflytande på arkitekturen i Sverige från början av 50-talet och ända fram till 90-talet. Han går bort den 1 december 2001, 88 år gammal.

Om det är Georg Varhelyi som även gjort den här reliefen är dock oklart men den väl avvägda kompositionen tyder på att det borde vara han eller åtminstone någon som jobbat väldigt nära eller tillsammans med honom. Georg var också känd för att gärna sätta ett litet personligt signum på exteriören och göra det där ”lilla extra”. Hans barn kan bekräfta att han var en mycket skicklig tecknare. Han hade dessutom Picasso som en husgud och det kubistiska uttrycket i reliefen leder tankarna däråt. Somma-koa har här mer uttrycket av en tjur och vi vet att Picasso tyckte om tjurfäktningar. Vi vet också att Picasso flera gånger avbildade stiliserade stränginstrument, något som vi också ser i reliefen. Men om det verkligen är Georg som ritat reliefen, det är fortfarande en gåta …

 

English version:

The City Hotel of Tranås opens in 1962 and the architect is Georg Varhelyi. He is born in Hungary 1913 and studies architecture in Czechoslovakia. By the outbreak of the Second World War he comes to Sweden as a refugee. During the 50’s and 60’s he is an important architect in Sweden but not many people have heard of him today. He lives in Stockholm and draws several residential areas there, for example Gubbängen, Hökarängen, Högdalen, Bagarmossen, Bergshamra and Aspudden. 1957 he builds a tower block in Solna with 17 floors, for a long time it was the highest building in Scandinavia. Georg wants to work and live there but his wife is scared of heights and doesn’t want to live there with their kids. The house is described as a big artwork by the inhabitants because the apartments overlap and many flats have several floors and a very high ceiling.

Georg starts to draw hotels in the end of the 40’s and his most famous one is “Hotell Malmen” from 1951. The hotel gets a lot of attention because of its elegance and modernistic style. After that Georg draws many hotels and other public buildings. In Bergshamra he also builds a church, it is done the same year as The City Hotel of Tranås, 1962. The church is made of concrete and the intention was to make a church without any unnecessary decorations. Because of the lack of ornaments and the choice of building material the church is sometimes called “Sankta Cementa”, referring to the Swedish word for concrete. Georg Varhelyi has a great impact on Swedish architecture from the beginning of the 50’s until the 90’s. He dies on the 1 of December 2001, 88 years old.

If it is Georg Varhelyi that also has made this relief is uncertain but it is probably him or someone who worked close by him. It is known that he liked to put his personal trade mark on the exterior and often made that “little extra”. His children can assure that he was really good at drawing. He also was very inspired by the artist Picasso and the cubistic style of the relief seems to be inspired by him. There is also a picture of a bull and it is known that Picasso liked bullfights. But if it really is Georg who made this relief is still a clue…

Senast ändrad:  2021-06-01

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR