Tranås kommun

Relief (1955)

Reliefen på stadshotellets grund och fasad är huggen i röd Tranåsgranit från stenbrottet i Kungshult strax utanför staden. Arbetet är utfört av Tranås Stenhuggeri och i en stilistiskt förenklad och modernistisk stil visas olika motiv.

Vi ser här bland annat Sommakoa och tranor, liksom lutor och mer geometriska och symboliska mönster. Vem som utarbetat förlagan till reliefen är oklart, men att det fanns en uttalad idé om bilder på grunden redan vid arkitektarbetet är klart eftersom det på bygglovsritningarna från 1953 finns med en skiss över någon form av konstnärligt uttryck här.

Placering: Hotellet/Torget

Senast ändrad:  2017-01-30

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR