Tranås kommun

Svartåns krona (2015)

En droppe hänger frusen i luften, med nedslagets stänk
stående som en krona runt sig. Vågornas cirklar sprider sig längs marken. De
interfererande sträckmetallnäten i dropparna skapar en volym som är mer än bara
två överlappande ytor. En nästan glasig kropp skapas av moirémönstret som
uppstår, vilket syns både på dagen och kvällen. På kvällen tänds ljusen och
sprider ett ljus som skiftar i färg över vågorna och knyter ihop orsak och
verkan på ett än tydligare sätt. Verket är tänkt att anknyta till Svartån och
ge en antydan om områdets närhet till vatten.

Material: Rostfritt stål, sträckmetall, datorstyrt LED-ljus.
Diameter 22 meter.

Placering: Ydrerondellen, Tranås

Fotograf: Jan Stenberg

Senast ändrad:  2018-01-15

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR