Tranås kommun

Dags att ta tag i avfallsfrågan?

Syftet med enkäten är att samla in data för hur avfallshanteringen i Tranås kommun fungerar och för att du som invånare ska få bli delaktig i arbetet och få chansen att lämna dina åsikter.

Det krävs inga namn eller personuppgifter för att delta och enkäten beräknas ta cirka 5 -15 minuter att svara på.

Svara på enkäten nedanför

Jag och mitt hushåll
Bakgrundsfrågorna är viktiga då de kan ge en bra bild om varför svaren på avsnitt 2 (om hushållets avfallshantering) skulle variera.

Jag är folkbokförd i Tranås kommun * (obligatorisk)


Jag är folkbokförd i Tranås kommunJag bor i * (obligatorisk)


Jag bor iJag är * (obligatorisk)


Jag är
Vad har du för typ av boende? * (obligatorisk)


Vad har du för typ av boende?


Hur många personer bor i hushållet med dig själv inräknad? Om barn bor växelvis, ange dem med. * (obligatorisk)


Hur många personer bor i hushållet med dig själv inräknad? Om barn bor växelvis, ange dem med.

Jag har tillgång till bil * (obligatorisk)


Jag har tillgång till bilHur pass miljöengagerad anser du dig själv vara? * (obligatorisk)


Hur pass miljöengagerad anser du dig själv vara?
Kontakt

VA- och avfallsavdelningen

Decibell Sahlén
Avfallsstrateg
Tfn: 0140 - 683 54

Senast ändrad:  2018-10-11

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR