Tranås kommun

Bassängbad

Tempererat badvatten är en av de miljöer som är extra känslig för smittspridning och kan ge upphov till olika kemiska föroreningar i luften. Därför är det viktigt att den som driver ett bassängbad har goda rutiner för att förebygga hälsorisker. Till bassängbad räknas bland annat simhallar, bubbelpooler och badtunnor som är öppna för allmänheten eller som används av många människor.

Miljöbalken

Enligt miljöbalken ska den som driver ett basängbad anmäla detta till Bygg- och miljönämnden, som bland annat kontrollerar verksamhetens rutiner för att säkerställa badvattnets kvalitet.

Allmänt råd

Socialstyrelsen har gett ut ett allmänt råd om bassängbad med riktvärden för mikrobiologiska och kemiska parametrar som badvattnets kvalitet ska klara. Överstigs något av riktvärdena måste den som driver verksamheten vidta åtgärder för att förbättra vattenkvalitén.

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen

Johannes Liljenberg
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn: 0140-688 12

Senast ändrad:  2020-02-07

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR