Tranås kommun

Kommunalt vatten och avlopp

Om du vill ansluta din fastighet till kommunalt dricksvatten, spillvatten eller dagvatten börjar du med att fylla i en Servisanmälan för VA som lämnas till VA- och avfallsavdelningen.

Anslutning inom verksamhetsområdet

När servisanmälan lämnats in kallas du till ett tekniskt samråd där du får all information som du behöver för din anslutning och du får veta vilken anslutningavgift som kommer att tas ut enligt kommunens VA-taxa. När du bygger nytt är det istället Plan & Bygg som kallar dig till ett tekniskt samråd för bygglovet och då deltar en representant från VA- och avfallsavdelningen vid mötet.

En förbindelsepunkt upprättas, som är den punkt där du ska koppla in dig på kommunens ledningsnät. Vanligtvis läggs förbindelspunkten 0,5 m utanför fastighetsgränsen.

Det tar normalt ett par veckor innan du kan ansluta till kommunens ledningsnät från det att du lämnat in en komplett servisansökan.

En brukningsavgift kommer att tas ut varje år som består av en fast avgift och en del som motsvarar din vattenförbrukning.

Anslutning utanför verksamhetsområdet

När servisanmälan lämnats in tas först ett beslut om du får ansluta dig till kommunalt VA eller inte. Om din ansökan godkänns går det till på samma sätt som vid anslutning inom verksamhetsområdet. Skillnaden är att förbindelsepunkten läggs i anslutning till befintligt ledningsnät, ej i fastighetsgräns, och att ett avtal skrivs mellan dig och kommunen.

Tänk på att

När du ansluter dig till kommunalt VA förbinder du dig att följa de bestämmelser som står i kommunens ABVA.

Du äger och ansvarar för underhållet av alla ledningar som du har på din fastighet fram till förbindelsepunkten. Efter förbindelsepunkten börjar det allmänna ledningsnätet som VA- och avfallsavdelningen ansvarar för.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR