Tranås kommun

Sammanträdesdagar 2019

Kommunfullmäktiges möten börjar kl. 18:30 med vissa undantag. Fullmäktiges sammanträde den 21 oktober 2019 börjar kl. 17:00.

Under Relaterade sidor kan du ladda ner kallelser och dagordningar till kommunfullmäktiges sammanträden.

Organisation

kl.

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

KF

18:30

28

25

25

29

27
2**,30

21

11

16

KS

08:30

15

5

5

2

7

1810

8,29


3

Stoppdatum för KSAU17 jan

21 feb

28 mar


9 maj


20 jun

22  aug

19 sep

24 okt

14 nov

KSAU

08:30

22

12

19

29


4


27

17

15

19

10

BU

08:15

28

25

25

29


11


26

30

28


10

Bygg & Miljö

13:15

14

11

11

8

13

17


20

23

21

25

16

Kultur & Fritid

13:30

21

18

18

15

20

10


26

16

14

18

9

Socialnämnd

08:30

23

20

20

17

22

19


21

25

23

20

18

Teknik & Grift

13:00

21

18

18

15

20

10


26

16

14

18

9

Demokratikommitten

08:00


14

14

25


135

17


5

Tranås Stadshus AB, Östanå Parken AB

08:0019

 


417


19


Styrningsdag*


31

1Årsboksluts- och investeringsberedning19Budgetberedning


17,18
 

* Deltagare: KS inkl insynsplatser, ordf o vice ordf i nämnder och styrelser, KF-presidie, koncernledningsgruppen

** Extra kommunfullmäktige med samtliga nämnder och allmänhetens frågestund

Senast ändrad:  2019-11-08

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR