Tranås kommun
 

Sammanträdesdagar 2020


Organisation

kl.

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec


KF

18.30

27


2, 23


4

8


31

21

26*


7


KS

09.00

14

18

10

14

19

168

13

17

15


KSAU

08.30


4,25

31

28


2


25

29


3

1


BU

08.00

27

24

30

20

11

11


31

28

26


7


Bygg & miljö

13.15

13

10

9

6

11

10


17

7

5

9

16


Kultur & fritid

13.30

20

17

16

20

18

15


24

14

12

16

14


Socialnämnd

08.30

22

26

25

22

20

17


19

23

21

18

16


Teknik & grift

13.00


17

16

20

18

15


24

14

12

16

14


Demokratikomm.

08.00


6


2

28
17


19Tranås Stadshus AB

Östanå Parken AB

(31/3 inkl stämma)

08.00312291


Bokslutsberedning

med framåtblick (politiker)

08.30-17.00


19
Inför budgetbered

(chefer + politiker)

13.00-16.00

15

Budgetberedning

(politiker)

08.30-17.00

16

Diskussdagen

heldag
15* Kommunfullmäktige den 26 oktober kl. 1630

Senast ändrad:  2020-10-20

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR