Tranås kommun

Vad är SANT?

Ett förändrat klimat kommer att påverka oss alla. Lantbruk och bebyggelse längs Svartån kommer att få uppleva både blötare och torrare perioder än vi är vana vid.

Hur förbereder vi oss för att klara av översvämningar och torka vid Svartån? Hur påverkar vi varandra när vi dämmer och släpper fram vattnet på olika platser i ån för att skydda åkermark, byggnader och andra värden?

Flödeskartering av Svartån

Nässjö, Aneby och Tranås kommuner har flödeskarterat Svartån i samarbete med Länsstyrelsen och Länsförsäkringar i Jönköping inom SANT-projektet. SANT står för: Svartån - Aneby, Nässjö, Tranås. Flödeskarteringen blev klar i början av 2016 och har uppdaterats vid flera tillfällen efter det. Resultatet presenteras på översvämningskartorna.

Vi tre kommuner har tillsammans gjort en inventering av vad som händer vid en översvämning, som visas på riskinventeringskartorna.

I Tranås har vi gått vidare för att ta fram ett åtgärdsprogram för att öka motståndskraften mot översvämningar. Arbetet görs inom ett LONA-projekt. Åtgärdsprogrammet planeras att vara klart i augusti 2021.

Senast ändrad:  2021-04-27

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR