Tranås kommun

Vad är SANT?

Ett förändrat klimat kommer att påverka oss alla. Lantbruk, skogsmark och bebyggelse längs Svartån kommer att få uppleva både blötare och torrare perioder än vi är vana vid.

Hur förbereder vi oss för att klara av översvämningar och torka vid Svartån? Hur påverkar vi varandra när vi dämmer och släpper fram vattnet på olika platser i ån för att skydda åkermark, bostäder och andra värden?

Flödeskartering av Svartån

Nässjö, Aneby och Tranås kommuner har flödeskarterat Svartån i samarbete med Länsstyrelsen och Länsförsäkringar i Jönköping. Flödeskarteringen blev klar i början av 2016 och då påbörjades nästa fas i projektet, att inventera vad som händer vid en översvämning. Nu är riskinventeringen klar och nästa steg är att planera åtgärder för att möta ett förändrat klimat och förebygga risker vid översvämningar.

Resultatet av översvämningskarteringen och riskinventeringen hittar du under kartor.

 

Senast ändrad:  2019-12-17

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR