Tranås kommun

Hälsocoachprojektet 2011-2013 (avslutat)

Bakgrund

Tranås kommun har som en av 17 kommuner i hela landet deltagit i ett försöksprojekt som omfattar ett 60-tal seniorer mellan 60-75 år. Det har varit ett samverkansprojekt mellan kommun, landsting och ideell sektor med medel från Folkhälsoinstitutet

Stöd av hälsocoach

Deltagarna har haft måttliga hälsoproblem med blodtryck, blodfett, midjemått eller nedstämdhet. Med hjälp av en hälsocoacher på vårdcentralen Bra Liv har deltagarna fått förutsättningar och stöd för att förbättra sin hälsa genom en förändrad livsstil. Tips har givits om olika mötesplatser i kommunen som erbjuder ett brett utbud av fysiska och sociala aktiviteter som främjar hälsan hos målgruppen.
Varje deltagare följdes upp och fick genomgå tester tre gånger under det de 18 månader man deltog i projektet. Detta för att man skulle kunna följa upp om förändrade vanor och nya aktiviteter gav resultat. Projektet avslutades i oktober 2013.

Aktiviteter som genomfördes i projektet

  • Föreläsningar
  • Matlagningskurs Hälsosam kost för seniorer
  • Prova på träning på gym
  • Må bra - dagar med matlagning och social gemenskap
  • SPA-dag
  • Ekonomiskt stöd till föreningar för olika aktiviteter som riktar sig till äldre
  • Anläggning av Hälsans stig

Positivt resultat

I hela landet har deltagarna visat positiva resultat och det har visat sig att kombinationen av att testa sig och sedan få uppföljning hos en hälsocoach är ett effektivt sätt att komma in i nya vanor och göra måttliga livsstilsförändringar.

Om du har frågor angående projektet kontakta verksamhetsutvecklare Maria Ehrlin Brege, tel 076-112 74 99.Senast ändrad:  2014-05-26

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR