Tranås kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter

I Tranås finns lokala föreskrifter gällande allmän ordning, miljö, hälsa och renhållning. Föreskrifterna beslutas av kommunfullmäktige.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Ordningsföreskrifterna är ett komplement till ordningslagen och reglerar vad man får göra på allmän plats. Exempel på saker som regleras är:

  • grävningsarbeten och upplag av schaktmassor
  • uppsättning av plakat, anslag och affischer
  • alkoholförtäring på allmän plats
  • hantering av hundar
  • användning av fyrverkerier


Senast ändrad:  2017-09-13

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR