Tranås kommun

Flyktingmottagande i Tranås kommun

Tranås kommun har ett mottagande av nyanlända utifrån bosättningslagen. Det tidigare avtalet kommunen hade med migrationsverket löper ut den 31 mars. I Tranås kommun är det integrationsenheten om ansvarar för mottagandet av nyanlända till kommunen.

I kommunen har vi ett boende som heter polstjärnan. De har fått i uppdrag från Tranås Kommun att erbjuda boende utifrån HVB-standard till ensamkommande barn. Många av de ensamkommande barnen i kommunen bor även i familjehem och i nätverkshem.

De som har fått beviljat uppehållstillstånd väljer fritt var i Sverige de vill bosätta sig, på samma sätt som alla andra svenskar. Utifrån bosättningslagen har Sveriges kommuner skyldighet att vara behjälpliga med boende för ett av länsstyrelsen förutbestämt antal personer. För 2016 hade Tranås 24 platser att vara behjälpliga med.

Arbetsförmedlingens samordningsansvar

Arbetsförmedlingen ansvarar för etablering av flyktingar.

Etableringsreformen omfattar vissa nyanlända i arbetsför ålder (20-64 år) samt nyanlända i åldern 18-19 år utan föräldrar i Sverige med uppehållstillstånd som flyktingar eller skyddsbehövande. Reformen omfattar även anhöriga som ansökt om uppehållstillstånd som har anknytning till personer redan bosatta i kommunen. Läs mer under länken till höger.

Etableringsreformen ska underlätta samarbetet mellan olika myndigheter och underlätta processen för den nyanlände med att hitta arbete, bostad, barnomsorg, utbildning och försörjning. Målet är att nyanlända ska vara självförsörjande efter genomgången etableringstid. Vissa av dessa delar har kommunen ansvar för.

Kommunen ansvarar för:

  • Bostadsförsörjning
  • Praktisk hjälp vid bosättning
  • SFI-undervisning
  • Samhällsorientering
  • Skola, förskoleverksamhet, barnomsorg osv
  • Insatser inom det sociala området

Just nu är det mycket som händer inom området flyktingmottagning. Lagstiftningen i Sverige har ändrats samtidigt som omvärlden ändras. Till exempel är det nya lagar och riktlinjer kring uppehållstillstånd, anhöriginvandring och hur situationen ser ut för dem som fyller 18. För att läsa mer uppdaterad information om detta, gå in på migrationsverkets hemsida. http://www.migrationsverket.se

Så jobbar Tranås Kommun med integrationen

Tranås Kommun har bildat en samordningsgrupp för integration. Gruppen består av representanter från varje förvaltning som träffas flera gånger per år för att samordna integrationen i kommunen. Just nu pågår arbetet med förslag till ett integrationspolitiskt program.

Vi behöver fler bostäder

Vi behöver fler boende till nyanlända, bostadsbristen idag är det största hindret för mottagandet. Har du ett boende att hyra ut? Kontakta socialtjänsten i kommunen så hjälper de dig hur du ska gå tillväga.

Engagera dig

Socialtjänsten har det huvudsakliga ansvaret för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar, men utan allmänhetens hjälp kan inte Socialtjänsten fullfölja sina åtaganden. De ensamkommande barnen behöver bland annat särskilt förordnad vårdnadshavare, familjehem, kontaktpersoner och gode män.

Vill du veta mer om hur du kan engagera dig?  Besök gärna vårt servicekontor/Tranås direkt och bibliotek för mer information.

Kontakt

Socialtjänsten

Individ- och familjeomsorgen
Storgatan 22
573 82 Tranås
Tfn: 0140-681 36

Tranås Direkt

Storgatan 22
573 82 Tranås
Tfn: 0140-687 90

Senast ändrad:  2018-05-24

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR