Tranås kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar för de flesta av kommunens tekniska verksamheter, till exempel bostadsanpassning, gatuunderhåll, parker, begravningsverksamhet, vatten, avlopp, avfallshantering samt kostverksamhet.

Förvaltningen består av fem avdelningar som stödjer teknik- och griftegårdsnämnden.

Välkommen att kontakta oss med ditt ärende!

Namn - E-post

Titel

Telefon

Patrik Karlsson

Förvaltningschef

0140-681 33

Arvid Zerne

Nämndsekreterare

0140-681 44

Anna Persson

Verksamhetsutvecklare

0140-681 84

Björn Johansson

Gatuchef

0140-681 87

Mikael Åhman

Park- och griftegårdschef

0140-683 24

Harriet Malmgren Svensson

Kostchef

0140-682 27

Torbjörn Adolfsson

VA-avfallschef

0140-681 96

Johanna Moberg

Projektchef

0140-683 43


Kontakt

Samhällsbyggnad

573 82 Tranås
Besöksadress: Stadshuset
Tfn: 0140-681 44

Senast ändrad:  2021-06-11

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR