Tranås kommun

Stipendier och föreningspriser

Varje år delar Kultur- och fritidsnämnden ut stipendier och föreningspriser. Du kan själv lämna förslag på värdig prismottagare 2018 senast den 31 mars.
Lämna gärna en motivering till varför du tycker att priset ska delas ut till just denna mottagare. (Anmälan & motivering görs via E-tjänst här.)

Tranås kommuns kulturpris och kulturförvaltningens ungdomsstipendium

Stipendierna på 5 000 kr vardera är avsedda att stödja och uppmuntra eller utgöra belöning för förtjänstfull verksamhet inom kulturområdet som exempelvis: konst, musik, litteratur, teater, film, dans, konsthantverk och kulturmiljö.

Stipendiaterna skall vara bosatta i kommunen eller ha annan anknytning till kommunen. Man kan söka själv eller bli föreslagen. Stipendierna uppgår till 5 000 kr vardera och kan i vissa fall delas mellan flera mottagare. Det är kultur- och fritidsnämnden som utser stipendiaterna och nämnden har även möjlighet att själv föreslå stipendiater.

Tranås kommuns ledarstipendium

Kultur- och fritidsnämnden instiftade 2014 ett ledarstipendium på 5 000 kr för att stödja och uppmuntra eller belöna någon eller några ledare för förtjänstfull verksamhet inom ungdomsidrotten. Speciell vikt läggs på att uppmuntra ledare som lever efter mottot "att vara ett gott föredöme" samt arbetar aktivt med frågor som likabehandling och mobbning. Stipendiaten skall vara bosatt i kommunen eller ha annan anknytning till kommunen och kan i vissa fall delas mellan flera mottagare. Det är kultur- och fritidsnämnden som utser stipendiaterna och nämnden har även möjlighet att själv föreslå stipendiater.

Årets förening i Tranås

Varje år delar Kultur- och fritidsnämnden ut ett pris på 5 000 kronor, och ett diplom, till en förening som uppfyller följande kriterier:

  • bedriva förebyggande verksamhet bland kommuninvånarna (t ex mot alkohol och droger, våld, rasism, miljöfrågor).
  • eller gjort värdefulla insatser för kultur- och fritidsverksamheten.
  • eller PR-mässigt bidragit till att Tranås kommun på ett positivt sätt uppmärksammats.

Rydéns Idrottsfond

En idrottsfond har startats av Barbro Rydén för att belöna ideellt arbetande klubbmedlemmar i Tranås. En styrelse är tillsatt enligt donatorns vilja. Styrelsen består vid uppstarten av:
Ordförande Hans Rocén, Tranås Fotbollförening
Vice Ordförande Jan Hultman, SOL Tranås
Pehter Linge, TAIF Hockey
Björn Forsell, BoIS Bandy
Anders Wilander, Tranås Golfklubb

Bakgrund

Barbro Rydén har under större delen av sitt liv varit mycket aktiv inom idrottsrörelsen. Särskilt har orientering legat henne varmt om hjärtat. Barbro tycker att denna sport har givit henne så mycket glädje, att hon har beslutat sig för att genom en stipendiefond ”betala tillbaka” något av det hon fått av idrotten.
Fondens avsikt är att uppmuntra och stödja klubbmedlemmar som genom sitt engagemang, ofta i ”det tysta”, gör det möjligt för Tranås Kommuns ungdomar att delta i idrottsliga aktiviteter. Stipendiet kan delas ut till en eller flera ledare. Även aktiva och lag kan söka.

Fondens styrelse kommer att sammanträda minst två gånger per år för att utse stipendiater och utdelningsbelopp. Fondens anda är vägledande vid val av stipendiater. Högst 4 stipendiater kan utses per år. Föreningar och/eller enskilda kan nominera stipendiekandidater.
Nominering kan lämnas skriftligen eller via mail till någon i styrelsen eller till Kultur- och fritidsförvaltningen för vidarebefordran till styrelsen. Nominering skall innehålla kandidatens namn, vem som nominerar och en kort motivering. E-tjänsten för nominering hittar ni här.

Kontakt

Kultur & Fritid

Cathrin Elovsson
Föreningsutvecklare
Tfn: 0140-686 97

Senast ändrad:  2018-12-28

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR