Tranås kommun

Stipendier och föreningspriser

Varje år delar Kultur- och fritidsnämnden ut stipendier och föreningspriser. Du kan själv lämna förslag på värdig prismottagare 2021 senast den 31 mars.
Lämna gärna en motivering till varför du tycker att priset ska delas ut till just denna mottagare. (Anmälan & motivering görs via E-tjänst här.)

Årets kulturpris

Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut ett kulturpris på 5 000 kr. Syftet med priset är att uppmärksamma betydelsefulla insatser i Tranås kommuns kulturliv. Pristagaren ska på ett tydligt sätt ha uppvisat goda färdigheter inom sitt kulturområde eller ha bidragit till att kommunens kulturliv breddats och utvecklats. Stipendiet är avsett att stödja och uppmuntra eller utgöra belöning för förtjänstfull verksamhet inom kulturområdet som exempelvis: konst, musik, litteratur, teater, film, dans, konsthantverk och kulturmiljö. Stipendiaten skall vara bosatt i kommunen eller ha annan anknytning till kommunen. Stipendiet kan i vissa fall delas mellan flera mottagare. Det är kultur- och fritidsnämnden som utser stipendiaterna och nämnden har även möjlighet att själv föreslå stipendiater.

Årets ungdomsstipendium

Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut ett ungdomsstipendium på 5 000 kr. Syftet med stipendiet är att uppmuntra yngre kulturutövare att fortsätta utvecklas inom sitt område som till exempel att studera på folkhögskola eller högskola.
Kriterier är:
• Stipendiaten ska vara mellan 15-25 år.
• Stipendiaten ska på ett tydligt sätt ha uppvisat goda färdigheter inom sitt kulturområde och ha ambitionen att fortsätta och utveckla sitt specifika uttryck.

Stipendiaten skall vara bosatt i kommunen eller ha annan anknytning till kommunen. Stipendiet kan i vissa fall delas mellan flera mottagare. Det är kultur- och fritidsnämnden som utser stipendiaterna och nämnden har även möjlighet att själv föreslå stipendiater.

Årets ledarstipendium

Kultur- och fritidsnämnden instiftade 2014 ett ledarstipendium på 5 000 kr som ersatte Tore Kågéns minnesfond som upphört. Ledarpriset syftade till att uppmuntra ledare inom ungdomsidrotten. Från och med 2020 vill kultur- och fritidsnämnden bredda priset till att uppmuntra ledare inom hela civilsamhället.
Speciell vikt läggs på att uppmuntra ledare som satsar tid och energi för att deltagarna ska uppleva gemenskap och utvecklas inom sin aktivitet samt arbetar aktivt med frågor som neutralt bemötande, inkludering och likabehandling. Stipendiaten skall vara bosatt i kommunen eller ha annan anknytning till kommunen. Stipendiet kan i vissa fall delas mellan flera mottagare. Det är kultur- och fritidsnämnden som utser stipendiaterna och nämnden har även möjlighet att själv föreslå stipendiater.

Årets förening i Tranås

Varje år delar Kultur- och fritidsnämnden ut ett pris på 5 000 kronor, och ett diplom, till en förening som uppfyller följande kriterier:

- genomför en värdefull insats för föreningslivet i Tranås kommun, eller
- arbetar för meningsfullhet, tillhörighet och delaktighet, eller
- direkt eller indirekt verkar för något eller några av de globala målen i agenda 2030 som till exempel jämställdhet, minskad ojämlikhet, god utbildning för alla, hälsa och välbefinnande samt fredliga och inkluderande samhällen.

Stipendiaten skall vara bosatt i kommunen eller ha annan anknytning till kommunen. Stipendiet kan i vissa fall delas mellan flera mottagare. Det är kultur- och fritidsnämnden som utser stipendiaterna och nämnden har även möjlighet att själv föreslå stipendiater.

Årets initiativ i Tranås

Ett nytt pris på 5 000 kr som vänder sig till de eller den inom civilsamhället som på ett kreativt sätt skapat en ny aktivitet, händelse eller sammanslutning eller genom sitt initiativ direkt eller indirekt verkar för de globala målen i agenda 2030 som till exempel jämställdhet, minskad ojämlikhet, god utbildning för alla, hälsa och välbefinnande samt fredliga och inkluderande samhällen. Initiativ ska vara nytänkande och bredda befintligt utbud. Stipendiaten skall vara bosatt i kommunen eller ha annan anknytning till kommunen. Stipendiet kan i vissa fall delas mellan flera mottagare. Det är kultur- och fritidsnämnden som utser stipendiaterna och nämnden har även möjlighet att själv föreslå stipendiater.

Rydéns Idrottsfond

En idrottsfond har startats av Barbro Rydén för att belöna ideellt arbetande klubbmedlemmar i Tranås. En styrelse är tillsatt enligt donatorns vilja. Styrelsen består vid uppstarten av:
Ordförande Hans Rocén, Tranås Fotbollförening
Vice Ordförande Jan Hultman, SOL Tranås
Pehter Linge, TAIF Hockey
Björn Forsell, BoIS Bandy
Anders Wilander, Tranås Golfklubb

Bakgrund

Barbro Rydén har under större delen av sitt liv varit mycket aktiv inom idrottsrörelsen. Särskilt har orientering legat henne varmt om hjärtat. Barbro tycker att denna sport har givit henne så mycket glädje, att hon har beslutat sig för att genom en stipendiefond ”betala tillbaka” något av det hon fått av idrotten.
Fondens avsikt är att uppmuntra och stödja klubbmedlemmar som genom sitt engagemang, ofta i ”det tysta”, gör det möjligt för Tranås Kommuns ungdomar att delta i idrottsliga aktiviteter. Stipendiet kan delas ut till en eller flera ledare. Även aktiva och lag kan söka.

Fondens styrelse kommer att sammanträda minst två gånger per år för att utse stipendiater och utdelningsbelopp. Fondens anda är vägledande vid val av stipendiater. Högst 4 stipendiater kan utses per år. Föreningar och/eller enskilda kan nominera stipendiekandidater.
Nominering kan lämnas skriftligen eller via mail till någon i styrelsen eller till Kultur- och fritidsförvaltningen för vidarebefordran till styrelsen. Nominering skall innehålla kandidatens namn, vem som nominerar och en kort motivering. E-tjänsten för nominering hittar ni här.

Kontakt

Kultur & Fritid

Carl-Johan Larsson
Nämndsekreterare
Tfn: 0140-683 39

Senast ändrad:  2020-12-03

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR