Tranås kommun

I Tranås kommun är vi personligt professionella

Vår Ledstjärna beskriver vad medarbetarna i Tranås kommun ska sträva efter varje dag. Den är utmärkande för vårt sätt att bemöta dem vi är till för. Den representerar det vi vill vara kända för. Vår Ledstjärna lyser starkt av kraften från vår gemensamma värdegrund;

Respekt  - Ansvar - Kreativitet - Tydlighet

Personligt professionell

I Tranås kommunkoncernen är vi drygt 1 700 medarbetare som dagligen arbetar med att göra Tranås till en ännu bättre plats att bo, verka och leva i.


Vår Ledstjärna lyder:

I Tranås kommun har vi kunden i centrum, kvalitet i varje möte och vi ser möjligheterna.

Målet är att alla anställda har ledstjärnan och värdegrunderna som utgångspunkt i sitt dagliga arbete. Varje medarbetare ges chansen att bli personligt professionell.

En kunskapsresa

Ledstjärnan har också fått ge namn till en omfattande kunskapsresa som har genomförts inom hela koncernen. Samtliga medarbetare kommer att ackrediteras på vår ledstjärna och våra värdegrunder. Allt för att alla behövs, alla måste bidra och vi måste skapa samsyn för att vi ska nå kommunens mål och förverkliga våra visioner.

Senast ändrad:  2018-05-29

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR