Tranås kommun

Kommunarkivet i Tranås

Kommunarkivet är en stödfunktion till Tranås kommuns verksamheter vad gäller dokumenthantering, arkivering och arkivforskning. All väsentlig information rörande kommunens olika verksamheter sparas här.

Kommunarkivet rymmer viktig information om vår dåtid, med Arkivlagens ord: "Arkiven är en del av vårt nationella kulturarv". 

Arkivhandlingar som inte är sekretessbelagda finns även tillgängliga för allmänheten.


Arkivförteckning

Handlingar från kommunens olika verksamheter finns bevarade från 1863 fram till idag.

Nedan kan du läsa arkivförteckningen för nuvarande Tranås kommun, samt för de äldre kommunerna som nu ingår i Tranås kommun.

Kontakt

Kommunarkivet

Öppettider: 08:00-12:00

Tfn: 0140-682 36

E-post: Kommunarkivet i Tranås

 

Vi som jobbar här:

Lisette Carlsson
Arkivassistent

Yvonne Haglund
Arkivassistent

Senast ändrad:  2020-09-10

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR