Representanter från de fem kommunerna i det nya samverkansområdet träffades för att signera avtal.

Klart med Holavedens samverkansområde

Holavedens samverkansavtal är nu signerat och klart! Det skedde förra veckan, då representanter från kommunerna Aneby, Boxholm, Tranås, Ydre och Ödeshög samlades på Holavedsgymnasiet.

Ett nytt lagkrav kring planering och dimensionering av gymnasieskolan säger att kommuner från och med läsåret 2025/2026 måste samverka med minst två andra kommuner. Syftet är att trygga kompetensförsörjning, effektivisera resursutnyttjandet och stärka elevernas möjligheter till ett brett utbud.

Tranås kommun och Holavedsgymnasiet har under tre års tid arbetat hårt för att förbereda sig inför det kommande lagkravet. Förra veckan nådde man äntligen hela vägen in i mål. Då signerades nämligen avtal med fyra andra kommuner – Aneby, Boxholm, Ydre och Ödesög. Tillsammans bildar kvintetten Holavedens samverkansområde.

När propositionen kom 2020 visste Tranås kommuns skolchef Cecilia Axelsson, som tidigare varit rektor på Holavedsgymnasiet, att det var viktigt att vara med från start.

– Det var inte ett alternativ för mig att sitta och vänta på att bli inbjuden. Jag ville inte riskera att Holavedsgymnasiet i framtiden skulle reduceras till ett betydligt mindre gymnasium som i sin tur skulle minska valmöjligheterna i närområdet för eleverna, säger hon.

Cecilia Axelsson tycker att det känns fantastiskt att äntligen ha nått mål tillsammans med fyra närliggande kommuner, och hon är övertygad om att detta avtal kommer att leda till något mycket bra.

– Jag upplever att samverkanskommunerna har varit positiva till samtal i syfte att få det så bra som möjligt för oss alla. Nu väntar det stora jobbet med att praktiskt arbeta tillsammans för att lösa de utmaningar som finns framöver, avslutar hon.