Holavedsgymnasiets juniorambassadörer framför sin utställning.

Juniorambassadörer sprider kunskap om EU

För första gången har Holavedsgymnasiet fått äran att vara en av Europaparlamentets Ambassadörsskolor, och med uppdraget har 21 elever blivit utnämnda till juniorambassadörer.

Tillsammans med skolor i 26 andra länder ingår nu Holavedsgymnasiet i Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram. Programmet innebär att de utvalda skolorna ska lyfta frågor som är aktuella i EU, och därmed ge alla elever chansen att ta del av information om vilka beslut som fattas samt hur de kan vara med och påverka.

Under läsåret 2023/2024 har 21 elever i årskurs 2 och 3 på det samhällsvetenskapliga programmet fått äran att vara juniorambassadörer. Det vill säga att de ska sprida kunskap om EU till sina skolkamrater.

Det första uppdraget för ungdomarna blev att skapa affischer med Sacharovpristagare genom åren. Sacharovpriset delas ut av Europaparlamentet, och är Europeiska unionens viktigaste utmärkelse. Med utmärkelsen uppmärksammas enskilda personer, grupper och organisationer som har gjort enastående insatser för tankefriheten och som har kämpat för mänskliga rättigheter. Sacharovpriset har funnits sedan 1988, då gick det till Nelson Mandela. Pristagare 2023 är JinaMahsa Amini och rörelsen ”Kvinna, Liv, Frihet” i Iran. Priset delas ut den 13 december i Strasbourg.

Juniorambassadörernas utställning med Sacharovpristagare finns nu att ta del av utanför i Hangaren, utanför Aulan.

Andra viktiga uppdrag för juniorambassadörerna under läsåret blir att anordna ett EU-val för skolans elever samt att uppmärksamma Europadagen i maj.

Tre av ambassadörerna är Arvid Andersson, Vera Alm och Ronja Larsson. De tycker att det både är intressant och viktigt att sätta sig in i EU-frågor, speciellt inför det kommande valet. De tycker också att det är roligt att de som juniorambassadörer själva får komma med idéer om vad de kan göra för att sprida information på skolan.

– Vi får vara med och styra mycket själva, vilket är kul, säger Arvid. 

Ronja Larsson, Vera Alm och Arvid Andersson är 3 av 21 juniorambassadörer.

Juniorambassadörerna har gjort en utställning med Sacharovpristagare.

Pristagare 2023 är JinaMahsa Amini och rörelsen ”Kvinna, Liv, Frihet” i Iran.