Populär föreläsare tillbaka

Vid tidigare besök har den populära föreläsaren Andreas Jonsson fått fin respons från både elever och personal. Nu har han återigen intagit scenen på Holavedsgymansiet!

Under torsdagsförmiddagen fick skolan besök av en av Sveriges främsta föreläsare inom social hållbarhet och attitydförändring – Andreas Jonsson. I Aulan, framför årskurs 1 och 2, pratade han utifrån egen livserfarenhet om längtan efter att passa in och vad som händer när man inte gör det. Hur normer och fördomar bidrar till utanförskap och hur man genom att ändra sin attityd och ta ansvar för sina handlingar kan bidra till förändring.

I slutet av föreläsningen fick eleverna ställa anonyma frågor via sociala medier. Intresset var stort och många frågor skickades in, men dessvärre fanns det inte tid att besvara samtliga.

Läs mer om Andreas Jonsson via hemsidan. Länk till annan webbplats.