17 handledare fanns på plats under tisdagens APL-handledarträff för Barn- och fritidsprogrammet. Här tillsammans med de elever som ska ut på APL nästa vecka.

Bra uppslutning på APL-handledarträff

I tisdags eftermiddag träffades sammanlagt 17 lärare, fritidspedagoger och förskolelärare på Barn- och fritidsprogrammets gemensamma handledarträff. De flesta deltagarna arbetar inom Tranås, men även representanter ifrån Boxholm, Österbymo, Linderås och Ödeshög fanns med på plats.

APL-perioderna är kanske den viktigaste delen i elevers utbildning, då de ska omsätta teoretisk kunskap till praktiskt kunnande och på sikt bli professionella pedagoger. Av detta skäl så är handledarträffar likt denna viktiga för att träffas och tillsammans förbereda APL-perioderna så att de håller en hög kvalitét.

Under tisdagens träff så pratade lärare från Barn- och fritidsprogrammet bland annat om handledarens roll och betydelse för elevernas kunskapsutveckling. De gav dessutom tips på förhållningssätt och hur man som handledare kan coacha eleverna på ett pedagogiskt sätt samt gick igenom omdömeskriterierna, som också eleverna ska känna till, för att hela tiden kunna vägleda eleverna att ta ytterligare steg i sitt ledarskap.

Under elevernas kommande fem APL-veckor (v.17-21) ska de dels genomföra de vanligt förekommande arbetsuppgifterna som ingår i respektive verksamhet men också genomföra fem APL-uppgifter, till exempel hålla i en egen aktivitet/lektion, observera barn, intervjua pedagoger, studera arbetsmiljön och sätta upp egna inlärningsmål. För att befästa och förankra inlärning så ska detta mynna ut i en APL-rapport där eleverna skriver vad de genomfört. Huvudfokus ligger på att lära sig att reflektera och analysera det som sker för att utveckla sitt ledarskap.

Avslutningsvis så vill vi från Holavedsgymnasiet lyfta upp att vi är väldigt tacksamma över det finna samarbete som vi har med alla våra handledare och de verksamheter som erbjuder sig att ta emot våra elever. Vår målsättning har alltid varit att det ska vara en win-win-situation där vi får till en hög kvalité på vår utbildning och där vi också kan förse verksamheterna med duktiga och välutbildade pedagoger.