Tranås och Ödeshögs kommuner säkerställer gymnasiependlingen

Inför att ansökan till gymnasiet stänger i mitten av februari avser Tranås kommun och Ödeshögs kommun att långsiktigt säkra gymnasieelevernas möjlighet att välja gymnasieskola och vara säkra på att kommunikationerna kommer att fungera. Den goda dialogen kommer att ligga till grund för hur kommunerna gemensamt värnar om alla elevers valfrihet till den utbildning och skola de önskar.

Ödeshögs och Tranås kommuner vill utveckla möjligheterna och stärka kommunikationerna i denna del av Östergötland och Småland. En del i det fördjupade samarbetet kommer att fokusera på lösningar för resorna mellan Ödeshög och Tranås. Ambitionen är att långsiktigt behålla busslinje 670 genom en positiv dialog med Östgötatrafiken och Jönköpings Länstrafik. Genom anpassningar i tidtabellen, optimering av rutt och en markant förkortad restid kan både attraktiviteten och resandet öka.

– Vi ser givetvis en lösning med den befintliga busslinjen som en utgångspunkt, men med en mer optimerad tidtabell och rutt för att öka attraktiviteten och resandet. Oavsett hur lösningen kommer att se ut så kan vi med samverkan mellan två kommuner samt Region Jönköpings län och Region Östergötland arbeta för att eleverna även i fortsättningen kommer att kunna ta sig till och från Tranås på ett bra sätt, säger Mats Holmstedt (M), kommunstyrelsens ordförande, Tranås kommun

En möjlighet att stärka banden ytterligare
Holavedsgymnasiet har sedan många år ett mycket gott rykte, goda studieresultat på topp 30 i landet samt ett brett och varierat programutbud. Skolan kan dessutom erbjuda ett mycket brett programutbud och kostnadseffektiva utbildningar, tack vare det mycket långa och djupa samarbetet med de angränsande kommunerna; Aneby, Boxholm, Ydre och Ödeshög vilket idag innebär ett elevunderlag på ca 900 ungdomar.

– Programutbudet i Tranås lockar även Ödeshögs ungdomar, där Holavedsgymnasiet ses av många som ett naturligt val av gymnasieskola. Med ökad samverkan kommer vi få möjlighet att tillsammans med Tranås kommun påverka och planera både programutbudet och verksamhetens omfattning till nytta för hela regionen. En buss till Tranås för våra gymnasieelever är en viktig del för våra ungdomars valfrihet när det gäller val av skola och framtid, säger Jonas Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande i Ödeshögs kommun.

I juni 2022 fattade regeringen beslut om samverkan inom Sveriges gymnasieskolor. Från höstterminen 2025 ska varje kommun samverka med minst två kommuner för en mer kostnadseffektiv gymnasieskola generellt. Tranås och Ödeshögs kommuner ser detta som en möjlighet att ytterligare stärka banden. Vid ett eventuellt samverkansavtal kommer programutbud och kostnadseffektivitet att kunna behållas. För framtiden kommer det innebära stora möjligheter att påverka bland annat programutbud vilket både gynnar elever för en kortare väg till arbete och näringslivet som behöver säkra tillgången till rätt kompetens.

Mats Holmstedt, Kommunstyrelsens ordförande i Tranås kommun, Jan Owe-Larsson, Ordförande trafik- och samhällsplaneringsnämnden, Region Östergötland och Jonas Andersson, Kommunstyrelsens ordförande i Ödeshögs kommun.