Tranås kommun

Misstanke om att barn far illa

I det svenska samhället finns det barn som far illa. Alla människor har ett ansvar att uppmärksamma dessa barn, så att de och familjen får hjälp. Genom att våga berätta det du ser kan barn få en bättre tillvaro. I Tranås kommun arbetar socialtjänstens Utredningsenheten - Barn, unga & vuxna med att ta emot anmälningar avseende oro för barn.

Anmälan

Om du misstänker att ett barn far illa bör du anmäla det till Socialtjänsten. Det räcker vid misstanke att ett barn far illa för att göra en anmälan. Du har rätt att vara anonym. Meddela detta när du kontaktar Socialtjänsten. Om du gör en anmälan anonymt är det viktigt att den är så utförlig som möjligt eftersom socialtjänsten i efterhand inte kan få mer information från dig.

Hur du gör en anmälan

En anmälan kan vara skriftlig eller muntlig. I akuta situationer kan du kontakta oss på telefon och komplettera med en skriftlig anmälan i efterhand. För information om vilka uppgifter en anmälan bör innehålla se blanketten nedan.

Blankett för anmälan till Socialtjänsten vid misstanke/kännedom om att barn far illa

För att göra en anmälan via telefon kontaktar du Socialtjänstens Individ- och familjeomsorg och uppger att du vill göra en orosanmälan gällande ett barn. Du blir då kopplad till en socialsekreterare på Utredningsenheten - Barn, unga & vuxna som tar emot din anmälan. Du kan också skicka en anmälan via brev till adressen i kontaktrutan.

Osäker om du ska anmäla

Om du är osäker om anmälan bör göras kan du anonymt rådgöra med socialtjänsten, utan att lämna ut uppgift om barnet. Du kontaktar samma telefonnummer som ovan och uppger att du vill rådgöra med en socialsekreterare om du ska göra en orosanmälan gällande barn.

Utanför kontorstid

Vid akut oro ringer du till SOS alarm telefon 112 och ber att få bli kopplad till Höglandets socialjour.

För tjänstepersoner

Alla yrkesgrupper som arbetar med barn och all personal inom socialtjänst samt hälso- och sjukvård, är skyldiga att anmäla till socialtjänsten vid misstanke att ett barn far illa. Tjänstepersoner som anmäler får inte vara anonyma.

Anmälningsskyldiga kan kontakta Utredningsenheten - Barn, unga & vuxna för att få information om utredning inletts, inte har inletts eller redan pågår. På grund av sekretess kan uppgifter inte lämnas ut till anmälare som inte omfattas av anmälningsskyldigheten.

Kontakt

Socialtjänsten

Tfn: 0140-681 00 (växel)
Tranås Kommun, Socialtjänsten
Individ- och familjeomsorgen
Utredningsenheten - Barn, unga och vuxna
573 82 Tranås

Socialjour

Vid akuta situationer utanför kontorstid når du socialjouren via SOS-Alarm på tfn 112.

Du kan också kontakta polisen 114 14

Relaterade sidor

Barnombudsmannen - myndighet som företräder barns rättigheter

BRIS - Barnens rätt i samhället
Man kan även ringa tfn 116 111

Kuling - Stöd till dig som har en förälder med psykisk sjukdom.

Rädda barnen - ger stöd till barn i Sverige och i världen.

Socialstyrelsen - Anmäla oro för barn. Stöd för anmälningsskyldiga och andra anmälare.

UMO - Ungdomsmottagning på nätet

1177.se - sjukvårdsrådgivning

Senast ändrad:  2021-08-26

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR