Tranås kommun

Social gemenskap och aktivitet

I Tranås kommun finns dagverksamheter för äldre och dementa. Här ges möjlighet till social gemenskap och aktiviteter någon eller några dagar i veckan. Det finns tre olika dagverksamheter samtliga anpassade efter olika behov. För att besöka någon av dagverksamheterna krävs ett biståndsbeslut, kontakta Utredningsenheten - Äldre & funktionsnedsättning.

Stig in och Tranan

Här finns det plats för sammanlagt 16 besökare per dag, måndag-fredag. Dagverksamheterna finns på seniorboendet Berget, som ligger centralt i Tranås.

Ågläntan

Ågläntan är för personer med demensdiagnos som bor i ordinärt boende. Det finns plats för upp till åtta besökare per dag, måndag-fredag. Ågläntan finns på Östanå som ligger centralt i Tranås.

Avgift dagverksamhet

Avgiften är 63 kr per dag. Vill du ha hjälp med att ta dig till dagverksamheten betalar du hälften av avgiften för linjetrafikens zontaxa. Avgiften 15 kr per enkelresa osv. Har du hemtjänst och/eller trygghetslarm minskas avgiftsutrymmet med 36,33 kr per dag samt för de resor som överstiger 18 st. enkelresor per månad.

Kontakt

Biståndshandläggare på

Utredningsenheten - Äldre & funktionsnedsättning

Tfn: växel 0140-681 00

Handläggarnas telefontid
Vardagar: 8:30-9:30


Relaterade sidor

Senast ändrad:  2021-06-16

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR