Tranås kommun

Avgifter för hemtjänst - äldre

Här nedan kan du läsa om vad som gäller angående hemtjänstavgifter. Du kan även göra en preliminär beräkning av din avgift i vår beräkningstjänst. Dit kommer du genom att klicka här.

Avgiften för hemtjänst kallas service och omvårdnad. Den är uppdelad i fem olika insatsnivåer (1-5). Avgiften beräknas med viss % av avgiftsutrymmet.

Avgifterna räknas upp varje år motsvarande förändringen av prisbasbeloppet.


Insatsnivå

%

Max kr

Frekvens

Insatsnivå 1

45%

684 kr

Hjälp ca 1 gg/varannan vecka

Insatsnivå 2

65%

1 326 kr

Hjälp ca 1-6 ggr/vecka

Insatsnivå 3

75%

1 904 kr

Hjälp ca 1-2 ggr/dag

Insatsnivå 4

85%

2 033 kr

Hjälp ca 3-4 ggr/dag

Insatsnivå 5

90%

2 138 kr

Hjälp ca 5- ggr/dag

 

Beräkning av avgiftsutrymme

Så här beräknar du avgiftsutrymmet:

Bruttoinkomst (pension, tjänst, pension från utlandet, inkomst av kapital mm)
-
skatt
- nettohyra (= hyra – eventuellt bostadstillägg)
- minimibelopp (5 373 kr/ ensamstående eller 4 540 kr/sammanboende person)
- eventuellt individuellt förbehållsbelopp
___________________________________
= AVGIFTSUTRYMME

Är du gift så beräknas avgiftsutrymmet på 50 % av era gemensamma inkomster och kostnader.

Individuellt förbehållsbelopp

Du kan ansöka om individuellt förbehållsbelopp för extraordinära utgifter såsom kostnader för god man, fördyrad kost, utgifter för hjälpmedel, arbetsresor mm.

Blanketten "Inkomstförfrågan" lämnas in för beräkning av avgiftsutrymme och där ansöker du även om individuellt förbehållsbelopp.

Maxtaxans regler

Du kan aldrig betala mer än 2 138 kr/mån (2021) för service och omvårdnad, trygghetslarm, boendestöd samt hälso- och sjukvårdsavgift. Du kan heller aldrig betala mer än ditt avgiftsutrymme för dessa avgifter.

Maxtaxan räknas upp varje år motsvarande förändringen av prisbasbeloppet.

Om du väljer en privat utförare av hemtjänsten (LOV) betalar du samma avgift. Skulle du beställa extra tjänster utöver biståndsbeslutet av den privata utföraren påverkas inte detta av maxtaxan, utan du betalar den extra kostnaden för dessa direkt till företaget. Exempelvis gäller det hushållsnära tjänster, RUT.

Tillfällig nedsättning av avgift (avbrottsregler)

Avgiften för hemtjänst reduceras per dag vid inläggning på sjukhus eller vid planerad frånvaro om minst sju (7) dagar om denna planerade frånvaro meddelats minst tre (3) dagar innan den inträder.

Hemsändning av måltider

Avgift 64 kr per portion.  Har du hemtjänst och/eller trygghetslarm minskas avgiftsutrymmet för dessa insatser med 31:07 kr per portion.

Momsfria måltider på Berget

Avgift 68:75 kr per portion. Har du hemtjänst och/eller trygghetslarm minskas avgiftsutrymmet för dessa insatser med 35:82 kr per portion.

Hälso- och sjukvårdsavgift

Avgiften för hälso- och sjukvård för den som är inskriven i Tranås kommuns hemsjukvård är 604 kronor per månad

För den som inte är inskriven i Tranås kommuns hemsjukvård  är avgiften 302 kronor per besök eller max 604 kronor per månad.

Hjälpmedelsavgift

Avgift för förskrivet hjälpmedel är 52 kronor per månad oavsett hur många hjälpmedel kund har förskrivna. Avgiften betalas av den som är mellan 18 och 85 år. Är man beviljad insats enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) eller enbart har arbetstekniska hjälpmedel betalas ingen avgift för förskrivet hjälpmedel.

Kontakt

Frågor om avgifter

Ulla-Britt Blomgren

Avgiftshandläggare
Tfn: 0140-687 09
Tisdagar och torsdagar kl 8-16.

Relaterade sidor

Beräkna din hemtjänstavgift

Räknesnurra för att göra en ungefärlig beräkning av din avgift hittar du här

För mer information om din avgift kontakta avgiftshandläggaren i Kontaktrutan.

Senast ändrad:  2021-01-01

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR