Tranås kommun

Habilitering

Under 2014 förändrades ansvaret för habilitering i Jönköpings län. Landstinget ansvarar numera för specialistinsatser från Habiliteringscentrum och kommunerna för habilitering i vardagen. Det spelar ingen roll vilken boendeform eller ålder du som medborgare har; ditt behov ska styra.

Det övergripande syftet med ansvarsfördelningen är att du ska få bästa möjliga stöd. Stödet styrs av gällande lagstiftning, men också av de resurser som kommunerna och Habiliteringscentrum förfogar över i vårt län.

Mer information finns i foldern i rutan till höger.

Kontakt

Sektionen för Stöd & Omsorg

Daniel Skårstedt
Sektionschef
Tfn: 0140-686 55

Senast ändrad:  2019-10-15

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR