Tranås kommun

Familjeverksamheten i Tranås

Vi finns för dig som är förälder, barn eller ungdom och som vill ha hjälp med att förändra en livssituation som du upplever problematisk. Vår målgrupp är familjer bosatta i Tranås och som har barn eller ungdomar under 20 år.

Vår målsättning

Målet med vår verksamhet är att främja barn och ungas utveckling genom att tidigt förebygga och behandla problem som kan uppstå i en familj, till exempel i relationen mellan föräldrar och barn/unga. Med tidiga insatser förhindras onödiga konflikter och negativa konsekvenser.

Familjebehandling

Familjeverksamheten erbjuder familjebehandling enligt nedan:  

  • Familjesamtal som är en möjlighet att med professionell hjälp få samtala om och lösa problem som finns i familjen.
  • Parsamtal som är en möjlighet för föräldrar att skapa ett fungerande samarbete kring sina barn.
  • Individsamtal.
  • Nätverksmöten.
  • Förändringsarbete.
  • Marte Meo som är en kommunikativ modell som ger föräldrar möjlighet att förbättra samspelet med sina barn.
  • ART som är för barn och unga som vill lära sig att bättre kontrollera sina starka känslor, förbättra samspelet med andra människor eller stärka sitt självförtroende.
  • Familjepedagogik vilket innebär att förmedla kunskap om barns utveckling samt vägledning i att se och förstå sitt barns unika behov.
  • Behandlingssamtal  och provtagning för ungdomar som brukar alkohol eller narkotika erbjuds via kommunens mottagning VILJA.

Gruppverksamhet

 

Familjekällan

Vänder sig till föräldrar med barn 0-1 år som vill ha extra stöd och hjälp i sin föräldraroll. Vi träffas en gång per vecka. I varje grupp är vi cirka tio föräldrar med barn. Vi utgår från dina behov och önskemål när vi utformar innehållet. Verksamheten är kostnadsfri. Familjekällan är ett samarbete mellan Tranås kommun och landstinget.

Kulan

Är du barn/tonåring och har krångel hemma? Då är du välkommen till gruppverksamheten Kulan. Kulan är till för dig som har en förälder eller nära anhörig som har varit eller är beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel. Kanske har du en förälder eller nära anhörig som mår eller har mått psykiskt dåligt. Du kan också ha upplevt våld.

Komet

Komet är en utbildning för föräldrar som upplever bråk och trotsbeteende hos sina barn och ungdomar. Vi erbjuder tre olika grupper beroende på hur gamla barnen är. Utbildningen är kostnadsfri.

Kontakta oss så berättar vi mer om våra gruppverksamheter.

Kontakt

Familjeverksamheten

Familjecentralen/Storgatan 30
573 32 Tranås

Tfn: 0140-688 70

Mån-tors kl. 08:00-09:00

Senast ändrad:  2018-04-27

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR