Tranås kommun

Dödsboanmälan

När en person har avlidit är huvudregeln att en bouppteckning ska göras. Om det saknas tillgångar i dödsboet eller om tillgångarna inte täcker begravningskostnader och andra utgifter kan bouppteckningen ersättas av dödsboanmälan. Om det finns fast egendom eller tomträtt i dödsboet måste en bouppteckning upprättas.

Upprättas av Kommunstyrelsen

Dödsboanmälan upprättas av Kommunstyrelsen och förvaras hos Skatteverket. Dödsboanmälan bör genomföras inom två månader efter dödsfallet.

Viktigt att tänka på vid dödsboanmälan

  • Tillgångar i dödsboet till exempel bankmedel eller kontanter, får inte röras och lösöre inte försäljas under utredningstiden.
  • Inga räkningar får betalas.
  • Finns det tillgångar i dödsboet ska det i första hand täcka begravningskostnaden.
  • Finns autogiro ska dessa stoppas.

Ekonomisk hjälp till begravningskostnader

När en person avlider utan att efterlämna några tillgångar har dödsboet möjlighet att ansöka om ekonomisk hjälp till begravningskostnader enligt gällande riktlinjer för Tranås kommun.

Kontakt

Stöd- och Försörjningsenheten

Reception Tfn: 0140-686 80

Handläggares Telefontid:

Mån, Ons, Fre - 08.30 - 09.30

Senast ändrad:  2021-01-04

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR