Tranås kommun

Begravningsverksamhet

Staten vill, via den lagstadgade begravningsavgiften, garantera alla medborgare en värdig begravning. Begravningsavgiften i Tranås kommun för 2021 är beslutad i kommunfullmäktige den 26 oktober 2020. Avgiften är oförändrat 24 öre per beskattningsbar hundralapp.

I begravningsavgiften ingår följande:

  • Gravplats i 25 år på allmän eller särskild begravningsplats
  • Gravsättning av aska i minneslund
  • Kremering
  • Transporter av kista från kistförvaringsplats till begravningsceremoni, till krematorium och till begravningsplats inom Tranås kommuns gränser
  • Lokal för förvaring och visning av stoft.
  • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler
  • Skötsel av begravningsplatsens allmänna ytor, nyanläggning, vård och underhåll. Även av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar.
  • Bårtäcke och en församlingskista utlånas kostnadsfritt till de som så önskar inom förvaltningsområdet.

Tranås begravningsplatser

Tranås kommun äger två begravningsplatser, Gamla griftegården anlagd 1885 och Nya griftegården anlagd 1913. Nya griftegården är den största begravningsplatsen och omfattar idag cirka 16 hektar. Här finns Ängarydskapellet byggt 1981-1982, med ceremonilokal, krematorium, bårhus samt expeditionslokaler. Kommunen förvaltar även samfällighetens begravningsplatser, dessa är Säby, Sommen, Linderås och Adelövs kyrkogårdar.

Borgerlig huvudman

Tranås är en av två kommuner i Sverige, tillsammans med Stockholm, som har borgerlig huvudman för begravningsverksamheten.

Borgerlig begravning

Icke-religiös (borgerlig) begravningsceremoni kan genomföras i Ängarydskapellet. Inredningen där är neutral och kan iordningställas utan religiösa symboler. Dödsboet ordnar och bekostar officiant och övriga kostnader i samband med ceremonin. Lokalhyran ingår i begravningsavgiften De flesta begravningsentreprenörer kan rekommendera lämpliga officianter. Man kan också välja egen officiant.

Lokal för tvagning

I bårhuset, som ligger i samma lokal som Ängarydskapellet, kan anhöriga ha tvagningsceremoni inför en muslimsk begravning.

Hör gärna av dig

När du som anhörig eller vän mister en närstående ställs du inför sorg och saknad men också inför praktiska frågor. De flesta väljer att kontakta en begravningsbyrå men man kan givetvis ordna med hela eller delar av begravningen på egen hand.

Vill du veta mer är du välkommen att höra av dig till oss på griftegårdsexpeditionen.

Hjälp med gravskötseln

En välskött begravningsplats är för många människor en plats som ger ro och tillfälle för eftertanke. Ansvaret för skötseln av begravningsplatsen delas mellan Griftegårdsavdelningen och gravrättsinnehavaren. Gravrättsinnehavaren är ansvarig för gravsten och eventuell planteringsyta på sina gravar medan vi ansvarar för övrig mark. Som ombud eller innehavare till en gravplats kan du välja att sköta den själv eller ge oss ett skötseluppdrag    

Söka gravsatta 

Nu kan du själv söka efter var någon är gravsatt på våra begravningsplatser inom Tranås kommun. Den här sökfuntionen hittar du på www.svenskagravar.se  


Kontakt

Nya Griftegården

Ängarydskapellet

Griftegårdsgatan 1
573 41 Tranås

Expeditionstid: 08:00-15:00
Tfn: 0140-683 22, 683 76

Mikael Åhman
Avdelningschef 
Tfn: 0140-683 24

Marie Andersson
Administratör
Tfn: 0140-683 22

Elisabeth Myrsell Borg
Administratör
Tfn: 0140-683 76

Anders Göransson
Arbetsförman
Tfn: 0140-683 74

Morgan Färnemyhr
Kapell- och krematorievaktmästare
Tfn: 0140-688 98

Senast ändrad:  2021-04-06

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR